Česky

Česky

English

menu
zavřít

Obchodní společnosti a družstva s majetkovým podilem SMZ

Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.

Pohřebnictví Zlín, spol. s .r.o.
Filmová 412, 760 01 Zlín

tel.: 577 432 858 - pohřební služba, 577 433 798 - správa hřbitovů, 577 019 705 - prodejna květin a hřbitovních doplňků, fax: 577 011 333

Provozovna pohřební služby na ulici Dlouhá, tel.: 778 700 337

e-mail:
 krematorzlin@volny.cz
urlwww.pohrebnictvizlin.cz

Ředitel: Milan Macura

Vážení spoluobčané,
v životě každého člověka nastane chvíle, kdy se musí rozloučit s tím, koho miloval. V tomto těžkém okamžiku chceme nabídnout úlevu tím, že za Vás převezmeme starost o důstojné rozloučení se zesnulými na sebe.

Díky tomu, že je naše společnost správcem krematoria a hřbitovů, můžeme Vám poskytnout vedle pohřebních služeb komplexní služby kremační a hřbitovní na jednom místě.

Zajišťujeme:

 • Sjednání pohřbu, kremace, zpopelnění bez obřadu.
 • Převoz zesnulých nejen po celém území republiky, ale také ze zahraničí.
 • Vyřízení všech náležitostí na úmrtní matrice.
 • Veškeré květinové dary, tzn. kytice živé i umělé dle vašich požadavků.
 • Rakve a čalounění podle výběru v různých cenových relacích.
 • Sestavení a tisk smutečních oznámení na počkání, na požádání dovoz až do bytu. S tím souvisí rovněž možnost rozeslání smutečních oznámení při dodání adres.
 • Hudbu, služby fotografa, dopravu pro smuteční hosty.
 • Možnost sjednání pohřbu přímo v bytě.
 • Můžete si předplatit pohřebení žehem prostřednictvím tzv. obstaravatelské (závěťové) služby.
 • Výkop hrobu.
 • Vsyp ostatků na vsypové loučce.
 • Smísení.

Kde nás najdete:
Na Lesním hřbitově ( ve vstupním objektu) 

V pracovní dobu 
Po - Pá: 8 - 15.00 h
Středa: 8 - 17.00 h

Tel: 577 432 858, 577 433 798

Mimo pracovní dobu: (soboty, neděle, svátky)
mobil: 604 220 303 (výhradně pro převoz zesnulých)

Tento obor zahrnuje:

 1. pohřební službu
 2. provozování pohřebišť (hřbitovů)
 3. provozování krematoria

ad. 1)

Do pohřebních služeb je zahrnuto sjednání pohřbení zesnulých pracovníkem obstaravatelské kanceláře, a to:

 • zajištění převozu zesnulého včetně dodání rakve
 • zajištění služeb při pietním aktu (řečník, hudba, květ. dary aj.)
 • zajištění vlastního pohřbení (hrob, zpopelnění)
 • uzavření smlouvy včetně smluvní ceny

Základní hygienické požadavky, kterými se musí pohřební služby řídit:

 • musí mít místnost pro dočasné uložení zesnulých, kde teplota nemá přestoupit 2°C, stěny jsou opatřeny kachlíky nebo omyvatelným nátěrem do výše 180cm, podlaha má omyvatelný povrch a je vyspádována, dveře jsou uzamykatelné
 • pokud je místnost vybavena chladicím zařízením, má toto zajistit teplotu od 0 - 2°C
 • místnosti, které jsou pro dočasné uložení zesnulých, nejsou určeny k vystavení
 • oblékání zesnulých a zajištění potřebné úpravy se provádí ve vhodných místnostech na pohřebních službách (viz. výše)
 • každý zesnulý je uložen do rakve konečné, nebo transportní - transportní rakev je možné použít k přepravě zesnulých z místa úmrtí k pitvě, nebo do místa dočasného uložení, tato se po každém použití řádně vyčistí s použitím dezinfekčních prostředků
 • v silničním provozu se zesnulí převáží ve vozidlech, která jsou k tomuto účelu přizpůsobená

ad. 2)

Do hřbitovních služeb je zahrnuto:

 • kopání hrobů pro uložení zesnulých
 • kopání hrobů pro provádění exhumací
 • správa pohřebišť - uzavírání nájemních smluv, jejich obnova
 • vedení evidence zesnulých uložených na hřbitovech
 • udržování pohřebišť
 • další služby, zejména zahradnické - údržba zeleně

Základní hygienické požadavky na hřbitovní služby:

 • zesnulí se ukládají do hrobů v rakvích, po jednom do každého hrobu, pro pohřeb do země jsou nejvhodnější, pro rychlé rozložení materiálu, rakve dřevěné
 • hloubka hrobu je pro dospělé 1,50m (prohloubený hrob 2m), pro děti 1,20m - dno hrobu musí ležet nejméně 0,5m nad hladinou podzemní vody
 • před uplynutím tlecí doby lze souhlasit s uložením dalšího zesnulého, byl-li první zesnulý uložen do hrobu prohloubeného
 • exhumované ostatky každé osoby jsou uloženy do samostatné rakve

ad. 3)

Do kremačních služeb je zahrnuto:

 • příjem zesnulých
 • vlastní zpopelnění
 • skladování, výdej uren
 • vedení evidence
 • smuteční rozloučení a činnosti s tím spojené

Základní hygienické požadavky na služby kremační:
provoz krematoria se řídí provozním řádem, kde je zejména stanoveno:

 • postupu při převážení k dočasnému uložení
 • postupu při přípravě a zpopelnění
 • zacházení s popelem
 • uložení, skladování a vydávání uren
 • chladicích boxech pro dočasné uložení
 • chladicí boxy v krematoriu mají zajišťovat teplotu 0 - 2°C
 • spalovací zařízení (žehové pece) jsou řešeny tak, aby bylo spalování rychlé a vzniklé emise byly v souladu se stanovenými limity.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru