Česky

Česky

English

menu
zavřít

Vodní hospodářství a povodně

Ochrana před povodněmi

V roce 2017 byl zpracován digitální povodňový plán obce s rozšířenou působností Zlín jako součást projektu "Rozšíření protipovodňového varovného a monitorovacího systému statutárního města Zlína - rozšíření LVS a VIS", který byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, aktivity 1.4.2 a 1.4.3

Majitelé nemovitostí ohrožených povodněmi, kteří chtějí být informováni formou SMS o nebezpečí povodně ve Zlíně, mohou uvést své údaje do formuláře "Podklady pro zpracování povodňového plánu majitele nemovitosti". Vyplněný formulář odešlete e-mailem jako přílohu na adresu: robertnavratil@zlin.eu.

Zasílání informačních SMS je jednou z aktivit projektu "Snížení rizika povodní – zlepšení povodňové služby na území SMZ". Projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti EU v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dokumenty ke stažení ze složky Ochrana před povodněmi

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru