Česky

Česky

English

menu
zavřít

Životní prostředí a zemědělství

Vodní hospodářství a povodně

Dokumenty ke stažení ze složky Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně Ostrožská Nová Ves

Opatření obecné povahy proti suchu ve Zlíně

0.69MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves

2.37MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 1 - Souřadnice OPVZ Ostrožská Nová Ves

0.57MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 10 - Situace Ostrožská Nová Ves_klad listů

0.35MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 2 - Přehledná situace OPVZ Ostrožská Nová Ves

0.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 3 - Situace Chylice

0.99MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 4 - Situace Chylice_klad listů

0.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 5 - Situace Kostelany

0.33MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 6 - Situace Kostelany_klad listů

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 7 - Situace Kvačice

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 8 - Situace Kvačice_klad listů

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 9 - Situace Ostrožská Nová Ves

2.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Správa vodních toků

Povodí Moravy, s. p., Brno:
pracoviště Zlín: Tečovská 1109, 763 02 Zlín, tel. 577 102 893

Dřevnice, dolní část Fryštáckého potoka (úsek od Fryštácké přehrady), dolní část Jaroslavického potoka (úsek od Hasičské zbrojnice na ul. Přílucká), Hvozdenský potok, Hostišovka, Bělovodský potok

Lesy ČR, s. p.:
Oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín, tel. 956 915 111

Pasecký potok, Klabalský potok, Baláš, horní část Slanického potoka (od lesa po v.d. OBZOR), horní část Kudlovského potoka (od pramene po křížení s ul. Hradská pod sběrnou surovin), horní část Jaroslavického potoka (od lesa po Hasičskou zbrojnici na ul. Přílucká), Obůrek - Vidovka, Lužkovický potok, Kosovský potok, Přílucký potok, Štípský potok, část Lukovského potoka, Chlumský potok, Lípský potok, Prštenský potok

Statutární město Zlín,
Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, Zlín, tel. 577 630 972

Olšový potok, 2 bezejmenné přítoky Paseckého potoka, pravostranný přítok Jaroslavického potoka, dolní část Slanického potoka (od v.d. OBZOR po zaústění do Dřevnice), dolní část Kudlovského potoka (od křížení s ul. Hradská po zaústění do Dřevnice), Březinka

Staré studny

  • Studny, které byly prokazatelně zhotoveny před rokem 1955 se považují za stavebně povolené a zároveň na základě znění původního vodního zákona z roku 1955 je taktéž povolen odběr vody z takových studní. Odběr vody je však povolen pouze v takovém množství a za takovým účelem, za jakým studna sloužila právě před rokem 1955.
  • Existenci studny před rokem 1955 je nutné mít podloženou nejlépe nějakou písemností, datovanou před uvedený rok 1955, ve které je studna zmiňována. Ve vztahu vůči vodoprávnímu úřadu je možné v mezním případě připustit čestné prohlášení pamětníka, který existenci studny před rokem 1955 potvrdí. Pro případy vzniku sporu mezi vlastníky okolních pozemků však čestné prohlášení nemá důkazní hodnotu a v případě, kdy neexistuje žádná zmínka u existenci studny v dobových dokumentech, doporučujeme, aby vlastník studny požádal o nové povolení k nakládání s vodami. Získá tím písemný doklad, který bude sloužit jako důkaz v případě jakéhokoliv sporu ohledně práva na odběr vody z takové studny.
  • Pokud se od roku 1955 jakkoliv změnily podmínky a účel odběru vody, je nutné vždy požádat vodoprávní úřad o nové povolení k nakládání s vodami, neboť takový odběr je považován za nepovolený.
    - Dnem 1.1.2008 skončila platnost povolení odběru vod ze studní, zhotovených před rokem 1955, které nebylo vydáno písemnou formou. Do konce roku 2007 měli všichni majitelé starých studní požádat o nové povolení k nakládání s vodami. Výjimkou jsou pouze majitelé, kteří odebírají vodu za účelem zásobování domácnosti pitnou vodou. Tito mají odběr vody nadále povolen ze zákona.
  • K problematice studní najdete zajímavé informace na stránce www.geolog.cz Tato stránka obsahuje informace z oborů geologie, studny, vrty, geotechnika a tepelná čerpadla.
    - V případech odběru podzemní vody je vždy potřebná spolupráce s odborníkem v oblasti hydrogeologie. Seznam osob s odbornou způsobilostí můžete najít na adrese www.cah.cz. Jedná se o stránky České asociace hydrogeologů.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru