Česky

Česky

English

menu
zavřít

Odbor školství a sportu

Oddělení technické podpory

Popis činnosti oddělení technické podpory

oddělení technické podpory zejména:
• zpracovává plán oprav a údržby objektů ve správě odboru a zajišťuje technickou dokumentaci a připravenost těchto plánů,
• zpracovává podklady pro tvorbu rozpočtu v oblasti investic, oprav a údržby,
• kontroluje kvalitu stavebně technických prací realizovaných v rámci činnosti odboru, vyřizuje reklamace provedených prací,
• zadává zpracování dokumentace a podkladů pro žádosti o dotace, projektové dokumentace a znaleckých posudků k plánovaným opravám,
• řeší případné havarijní stavy vzniklé při provozu organizačních složek a příspěvkových organizací a provozu vybraných sportovišť,
• spolupracuje s ORIA při přípravě investičních akcí, které souvisí se školskými zařízeními a organizačními složkami ve správě odboru a vybranými sportovními zařízeními v majetku SMZ,
• odpovídá za periodické revize vyplývající ze zákona a zajišťuje odstranění závad z revizí v jeslích a Rehabilitačním stacionáři a ostatních budov ve správě odboru,
• zpracovává agendu související s řešením pojistných událostí u svěřeného majetku,
• zpracovává provozní řády vybraných sportovišť.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru