Česky

Česky

English

menu
zavřít

Městská památková zóna Zlín

Přístavby čtvrtdomků ve čtvrti Letná

Přístavby ke čtvrtdomkům budou postupně realizovány ve zlínské čtvrti Letná, která je cennou součástí Městské památkové zóny.

Přístavby jsou navrženy v sedmi variantách se snahou poskytnout potencionálním investorům komplexní optimální možnosti zvýšení plošného i funkčního standardu stávajících čtvrtdomků realizovaných vesměs ve 20. letech minulého století.

Přístavby jsou po dohodě s orgány památkové péče navrženy jako jednopodlažní s možností podsklepení a terasou. Závazné jsou půdorysné rozměry přístavby 6,7m x 3,6m a její výška. Dispoziční řešení postihuje všechny možnosti majetkoprávních vztahů, ale nemusí být závazné, pokud investor bude mít vlastní návrh, který je v souladu s příslušnými normami.

Přístavbu je možno realizovat pouze pro dva čtvrtdomky zároveň na stejné straně stávajícího bytového objektu.

Výchozími podklady pro zpracování projektové dokumentace byly:

-objednávka statutárního města Zlín, Odboru strategického rozvoje číslo 015 107 0006 ze     dne 8.3.2007.

- prověřovací studie „ Přístavby čtvrtdomků ve čtvrti Letná, Zlín“ zpracovaná projektovou kanceláří A-S v srpnu 2006.

- konzultace s orgány Památková péče a Útvarem hlavního architekta.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru