Česky

Česky

English

menu
zavřít

Městská památková zóna Zlín

Regulační podmínky pro výstavbu v obytné zóně Zálešná a Podvesná

Regulační studie pro čtvrť Zálešná a Podvesná

byla zpracována v r. 1993 (zpracovatel Formica Zlín) krátce po vyhlášení Městské památkové zóny Zlín (MPZ), je podkladem pro regulaci stavební činnosti ve čtvrtích Zálešná a Podvesná. I pro tyto městské části platí obecné zásady, uplatňované památkovou péčí na území MPZ.
Součástí Regulační studie pro čtvrť Zálešná a Podvesná jsou modelová řešení přístavby v objemové studii v pěti základních variantách – typy A, B, C, D, E. Jednotlivé typy přístaveb jsou v regulační studii konkrétně umístěny.
Regulační studie pro čtvrť Zálešná a Podvesná řeší stavební čáry přístaveb - jsou stanoveny individuálně pro každou ulici s ohledem na odstupy stávajících domků od okraje komunikace a trasování inženýrských sítí. Minimální vzdálenost stavební čáry od okraje přilehlé obslužné komunikace v některých ulicích je dle regulační studie 1,5 m.
Odstavování vozidel je možné buď v přístavbě nebo na terénu. Odstavná a parkovací stání na terénu, které Regulační studie neřeší, mohou být kolmá či šikmá, vždy v přímé návaznosti na obslužnou komunikaci. Nepřípustné je parkování u tzv. mezidomků (domků uvnitř lokality, nenapojených přímo na obslužné komunikace). Odstavná stání musí být ze zatravňovacích tvárnic nebo ze dvou souběžných pásů betonových dlaždic, aby se zpevněná plocha minimalizovala a zeleň zůstala zachována v co největším rozsahu.

Pozemky ve čtvrtích Zálešná a Podvesná jsou většinou ve vlastnictví statutárního města Zlína (SMZ), pozemky pod domky jsou ve vlastnictví soukromém. Pro každou stavební činnost na nezastavěném pozemku SMZ je třeba zajistit právní vztah stavebníka k zastavovanému pozemku (formou výpůjčky, nájmu, prodeje) na Odboru ekonomiky a majetku, oddělení pozemkové a nebytové správy.
Pro každou stavební úpravu domku včetně zpevněných ploch a oplocení musí vlastník, resp. stavebník požádat o závazné stanovisko Odbor kultury a památkové péče. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči (památkový zákon).

 

Modelová řešení přístavby

V tabulkách je uveden stručný přehled modelových řešení přístaveb se základními údaji. Výkresy jsou k nahlédnutí na oddělení prostorového plánování, Odboru kultury a památkové péče a Odboru stavebních a dopravních řízení (stavební úřad). Závazná je šířka přístavby, délka přístavby je korigována v závislosti na stavební čáře. Přípustné je 1 nadzemní podlaží (NP). Regulační studie pro čtvrť Zálešná a Podvesná byla zpracována v době, kdy nebyly podrobně stanoveny obecné zásady památkové ochrany pro regulaci stavební činnosti na území MPZ. Proto je nezbytná korekce návrhu modelových řešení přístaveb – vyloučena je varianta B s 2podlažní přístavbou. Typ přístavby je možné zaměnit s ohledem na konkrétní umístění, každá změna se posuzuje individuálně a musí být konzultována s pracovníky oddělení urbanismu a architektů a Odboru kultury a památkové péče. Vnitřní dispoziční uspořádání není závazné, jeho řešení může být individuální.

Varianta A původní domek s plochou střechou, zalícovaná přístavba s plochou střechou

  šířka
přístavby
počet
NP
v 1.PP
umístěno
v 1.PP
umístěno
A1 4,75 1 sklad vstup, OP
  4,20 1 sklad vstup, hygiena, pracovna
A2 4,75 1 garáž vstup, OP
  4,20 1 garáž vstup, hygiena, pracovna
A3 4,20 1 sklad vstup, hygiena, část OP
  4,75 1 sklad vstup, hygiena, garáž
A4 4,20 1 garáž vstup, hygiena, část OP

Varianta C původní domek s plochou střechou, zalomená

  š1/š2
přístavba
počet
NP
v 1.PP
umístěno
v 1.NP
umístěno
C1 3,40 1   garáž
  3,00   sklad vstup, hygiena
  4,00 1   garáž
  3,00   sklad vstup, hygiena
C2 4,00 1   garáž
  3,00   sklad vstup, hygiena
  3,40 1   garáž
  3,00   sklad vstup, hygiena
C3 4,50 1   OP
  3,50   sklad vstup, hygiena

 

Varianta D původní domek se sedlovou střechou, zalícovaná přístavba s plochou střechou

  šířka
přístavby
počet
NP
v 1.PP
umístěno
v 1.NP
umístěno
D1 4,20 1 sklad vstup, hygiena, pracovna
D2 4,20 1 garáž vstup, hygiena, pracovna
D3 4,20 1 sklad vstup, hygiena, část OP
D4 4,20 1 garáž vstup, hygiena, část OP

 

Varianta E původní domek se sedlovou střechou, zalomená přístavba částečně s plochou střechou, s pultovou střechou nad garáží

  šířka
přístavby
počet
NP
v 1.PP
umístěno
v 1.NP
umístěno
E1 4,00 1   garáž
  3,00 1 sklad vstup, hygiena
E2 4,00 1   garáž
  3,00 1 sklad 4_4vstup, hygiena
E3 4,50 1   4_5
  3,50 1 sklad OP

Dokumenty ke stažení ze složky Regulační podmínky pro výstavbu v obytné zóně Zálešná a Podvesná

Podvesná IV až VIII

1.71MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Podvesná VIII až XIII

1.68MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Podvesná XIII až XVII

1.95MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zálešná III až VII

1.53MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zálešná VII až XI

1.62MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zálešná VII až XII

1.44MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru