menu
zavřít

Aktuality

Zobrazit všechny aktuality

20.4.2022: Aktuální verzi Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027 naleznete zde. Jedná se o podobu dokumentu po finálním projednání v pracovních skupinách, Řídícím výboru ITI a veřejném připomínkování. V této podobě bude dokument předložen k hodnocení SEA.

 

2.2.2022: Výzva k veřejném připomínkování koncepční části strategie Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027 (ITI). Podrobnosti najdete zde.

 

24.9.2021: Výzva k zaslání projektů do Integrovaných teritoriálních investic (ITI) Zlínské aglomerace stále trvá. Podrobnosti najdete zde.

 

Ve středu 11. srpna 2021 (13:00 – 15:00 hodin) se uskuteční Informační seminář k přípravě Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 (ITI). Pozvánku s bližšími informacemi naleznete zde.

 

Výzva k zaslání projektů do Integrované teritoriální investice (ITI) Zlínské aglomerace

Co je ITI a k čemu slouží?
Na základě řady zkušeností ze stávajícího období bude i v novém programovém období EU 2021-2027 využíván územní nástroj „Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace" (ITI), který v ČR pomohl nastartovat společné plánování a spolupráci velkých měst a jejich přirozeného zázemí.
Aby mohli zástupci statutárního města Zlín - nositele ITI Zlínské aglomerace s řídícími orgány operačních programů EU (ministerstvy) vyjednat co nejlepší podmínky pro financování projektů v aglomeraci, potřebujeme znát aktuálně připravované strategické projekty ve Zlínské aglomeraci (vymezení aglomerace viz přiložený obrázek).

Město Zlín již oslovilo obce a města v aglomeraci a touto formou oslovuje další subjekty působící na území aglomerace s výzvou k zaslání strategických projektů, které by mohly být do ITI Zlínské aglomerace zařazeny.

Jak se zapojit?
Prosíme o vyplnění jednoduché tabulky v přiloženém souboru. Tabulku pro vyplnění v elektronické podobě naleznete níže v dokumentech ke stažení.

Co vyplňovat?
Očekáváme projekty, které jsou pro aglomeraci zásadní, mohou být zrealizovány do roku 2027 a mají strategickou povahu. Doplňujte projekty napříč tematickými oblastmi a bez ohledu na zdroje financování.

Co nevyplňovat?
Projekty malé nebo projekty lokálního významu.

Co se bude dít dál?
Z došlých a již dříve sesbíraných projektů následně vytvoříme pracovní seznam strategických projektů, který bude sloužit jako podklad pro jednání o financování projektů v rámci ITI. S došlými projektovými záměry budou dále pracovat členové pracovních skupin pro tvorbu nového strategického dokumentu ITI 2021-2027.

Své projekty nám prosím zašlete nejpozději do středy 25. 11. 2020 včetně na e-mailovou adresu iti@zlin.eu.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru