Česky

Česky

English

menu
zavřít

Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021...

Aktuality

Statutární město Zlín jako nositel Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 vyhlašuje výzvy nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů č. 15 – 20 v rámci Integrovaného regionálního programu (IROP) a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Vyhlášeny jsou výzvy:

 • Výzva č. 15 Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví
 • Výzva č. 16 Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí
 • Výzva č. 17 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
 • Výzva č. 18 Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
 • Výzva č. 19 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 • Výzva č. 20 Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru II.

Podrobné informace naleznete zde.

Datum: 1. 3. 2024

 

Rada města Zlína schválila dne 5. 2. 2024 aktualizaci č. 2 Harmonogramu výzev nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů v rámci Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027. Dokument je k dispozici zde.

Datum: 8. 2. 2024

 

Všechny programové rámce, které jsou součástí Akčního plánu Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 jsou nyní schváleny.

Dokumentaci ke schváleným Programovým rámcům naleznete zde:

Datum: 18. 12. 2023

 

Programový rámec Operační program Životní prostředí (OPŽP), který je součástí Akčního plánu Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 byl schválen.

Rezervovaná alokace, která bude rozdělena mezi devět strategických projektů v celkové výši 133 041 509,00 Kč, se týká těchto opatření:

 • Obnovitelné zdroje energie – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
 • Úspory energie veřejných budov – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
 • Vodní a vegetační prvky v krajině – Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech - ERDF
 • Veřejná a sídelní zeleň, protipovodňová opatření a srážková voda – Realizace protipovodňových opatření
 • Veřejná sídelní zeleň, protipovodňová opatření a srážková voda – Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod
 • Veřejná sídelní zeleň, protipovodňová opatření a srážková voda – Podpora přírodně blízkých opatření v krajině a sídlech

Dokumentaci ke schválenému Programovému rámci Operační program Životní prostředí naleznete zde:

Datum: 11. 12. 2023

 

Programový rámec Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, který je součástí Akčního plánu Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 byl schválen.

Rezervovaná alokace se týká aktivity: Služby infrastruktury (částka EFRR 110 000 000,00 Kč).

Jedná se o tyto schválené strategické projekty:

1) Univerzitní technologické centrum pro praxi (UTCP)

2) Rozvoj inovační infrastruktury města Zlína v budově č. 23

Dokumentaci ke schválenému Programovému rámci Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost naleznete zde:

Datum: 21. 11. 2023

 

Statutární město Zlín jako nositel Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 vyhlašuje výzvy nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů č. 10 – 14 v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Vyhlášeny jsou výzvy:

 • Výzva č. 10 Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
 • Výzva č. 11 Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie
 • Výzva č. 12 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
 • Výzva č. 13 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků a struktur
 • Výzva č. 14 Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru I

Podrobné informace naleznete zde.

Datum: 27. 9. 2023

 

Rada města Zlína schválila aktualizaci Harmonogramu výzev nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů v rámci Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027. Dokument je k dispozici zde.

Datum: 27. 9. 2023

 

Programový rámec Integrovaný regionální program (IROP), který je součástí Akčního plánu Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 byl schválen.

Programový rámec IROP zahrnuje 15 opatření, v rámci nichž bylo schváleno celkem 41 strategických projektů. Rezervovaná alokace ERDF (příspěvek Unie) činí 976 065 403,98 Kč.

Jedná se o tato opatření programového rámce IROP - ITI:

 1. eGovernment a kybernetická bezpečnost
 2. Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí
 3. Mateřské školy
 4. Základní školy
 5. Sociální bydlení
 6. Infrastruktura sociálních služeb
 7. Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví
 8. Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí
 9. Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
 10. Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
 11. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 12. Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu
 13. Telematika pro veřejnou dopravu
 14. Multimodální osobní doprava
 15. Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Dokumentaci ke schválenému Programovému rámci Integrovaného regionálního programu naleznete zde:

Datum: 18. 7. 2023

 

Statutární město Zlín jako nositel Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 vyhlašuje výzvu nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů č. 9 v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

Vyhlášená výzva č. 9:

 • Rozvoj aplikačního potenciálu VO realizace orientovaného výzkumu ve spolupráci se subjekty aplikační sféry, včetně instalace nezbytné infrastruktury

Podrobné informace naleznete zde.

Datum: 18. 7. 2023

 

Statutární město Zlín jako nositel Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 vyhlašuje výzvy nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů č. 1 – 8 v rámci Operačních programů Integrovaný regionální program a Doprava.

Vyhlášeny jsou výzvy:

Podrobné informace naleznete zde.

Datum: 16. 6. 2023

 

Rada města Zlína schválila Harmonogram výzev nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů v rámci Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027, který je k dispozici zde.

Datum: 16. 6. 2023

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru