Česky

Česky

English

menu
zavřít

Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021...

Akční plán

Akční plán, rozdělený do programových rámců, je hlavním nástrojem implementace Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027 (ISg). Představuje druhou fázi hodnocení a schvalování ISg.

Na základě Výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI v programovém období 2021-2027 jsou následně projektové rámce předkládány k hodnocení a schválení řídicím orgánům (ŘO) jednotlivých operačních programů.

Programové rámce jsou posuzovány řídicími orgány příslušných operačních programů ve smyslu souladu navrhovaných opatření s podmínkami programu, správnosti (realizovatelnosti) finančního plánu a plánu plnění indikátorů. Schválení programového rámce včetně finančního plánu a plánu indikátorů představuje předběžný závazek rezervace alokace z příslušného programu pro realizaci ISg.

Po schválení programového rámce vydá příslušný ŘO nositeli tzv. „Akceptační dopis“, v němž je potvrzena rezervovaná alokace pro realizaci strategie za stanovených podmínek (harmonogram čerpání, plán plnění indikátorů).

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru