Česky

Česky

English

menu
zavřít

Bytové domy

Bytový komplex Zlín, ulice Březnická, 2007

Projektant: F O R M I C A s. r. o., Zlín

Princip urbanistického řešení navrhovaného bytového komplexu vychází z tradic zlínského funkcionalismu třicátých a čtyřicátých let 20. století, kdy byly jednotlivé objekty řazeny formou řádkové zástavby po přilehlých svazích městského centra.

Tři navržené bytové domy deskového charakteru jsou řazeny do svahu podél ulice Březnické ve směru hlavních os významných objektů v těsné blízkosti tzn. východozápadní osy tvořené IH Moskva a severojižní osy tvořící Velkým kinem, sportovní halou a plánovaným areálem Multiplex Cinema.
Stavební čára je tvořena jižní fasádou IH Moskva tak, aby zůstala zcela odkryta jeho západní fasáda. Další stavební čára je prodloužená západní fasáda Velkého kina, která zajišťuje dostatečný odstup navržené výstavby od IH Moskva a ponechává tak jeho dominantní postavení bez jakéhokoliv stavebního propojení s novými objekty.
Řádková zástavba navržených bytových domů umožňuje snadnou průchodnost mezi domy a zapojení vnitroblokové zeleně a celkovou uvolněnost prostoru. Parkovací plochy soustředěné v podzemí komplexu nebudou prakticky vnímány.
Hmotové a objemové řešení navržených tří domů je chápáno jako přechod mezi drobnou zástavbou baťovskými domky v okolí a dominantní, výraznou architekturou IH Moskva a Velkého kina.
Bytové domy jsou deskového charakteru řazené řádkově za sebou podél ul. Březnické. Jednotlivé "desky" vyrůstají z podnože podzemních garáží, skrytých pod terénem. Nejsevernější dům v návaznosti na IH Moskva je architektonicky odlišen od ostatních dvou bytových domů. Je navržen jako dům polyfunkční s obchodními plochami v 1. a 2. nadzemním podlaží. Prostor mezi domy je pojednán pěšími prostory a upravenou parkovou zelení, jsou zde vstupy do bytových domů a částečně do obchodních prostorů. Vstupy do objektu jsou zajištěny bezbariérově.

Čerpáno z web Zlínstavu

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru