Česky

Česky

English

menu
zavřít

Občanské stavby

Ekoferm - Obchodní centrum, 1995

Autor: Ing.arch. Z. Chládek, CSc

Návrh budovy vzešel z konkurzního řízení na zástavbu nevyužitého pozemku o rozloze 13x80 m v bezprostřední blízkosti autobusového nádraží ve Zlíně. Pozemek je ohraničen na východě opěrnou stěnou silničního tělesa, na jihu a na severu komunikacemi pro pěší, které tuto stěnu prolamují podchody ústícími do městského parku, a na západě prostorem autobusového nádraží se sledem krytých nástupišť. Staveniště bylo rozděleno na vnější a vnitřní část (pasáž - interiér), čímž vznikl konstrukční dvojtrakt. Nosnou konstrukci tvoří ocelový skelet s převislými konci. Obvodový plášť tvoří sendvičová, dřevěná nebo kovová hrázděná konstrukce, krytá zvenčí konstrukčními deskami CETRIS nebo lamelovaným trapézovým plechem. Samotná stavba proběhla v krátkém časovém úseku (od skic po realizaci - šestnáct měsíců).

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru