Česky

Česky

English

menu
zavřít

Historie a současnost Zlína

Historická data

 • 1322 první písemná zpráva o městečku Zlíně
 • 1397 rozšíření městských práv (listina Zdeňka ze Šternberka)
 • 1509 královské privilegium na výroční trhy
 • 1605 Zlín vypleněn za vpádu Bočkajovců (protihabsburské povstání uherské šlechty)
 • 1644 pět zlínských měšťanů popraveno při potlačení valašských povstání (třicetiletá válka)
 • 1779 zřízení první manufaktury ve Zlíně (bělení prádla) 1849 město zničeno velkým požárem
 • 1850 brettonská továrna na zápalky
 • 1866 Zlín obsazen pruskou armádou (prusko - rakouská válka) 1870 Florimontova továrna na boty
 • 1894 založení Baťovy továrny na boty

20. století

 • 1907 T. G. Masaryk zvolen zlínskými voliči za poslance vídeňského parlamentu
 • 1913 Zlín sídlem soudního okresu (okresní soud působil od r. 1923)
 • 1917 župní sokolský slet ve Zlíně
 • 1919 volební vítězství sociální demokracie - zlínský starostenský úřad v rukou sociálních demokratů (1919-21) a komunistů (1921-23)

20. léta 20. století

 • 1923 T. Baťa zvolen starostou Zlína, budování zahradního města
 • od r. 1926 výstavba moderního centra
 • 1929 zlínský zámek a velkostatek zakoupen Baťovým podpůrným fondem

30. léta 20. století

 • 12. 7. 1932 při leteckém neštěstí zahynul Tomáš Baťa. Firmu dál vede nevlastní bratr Jan Antonín Baťa
 • 1932 - 1939 další rozvoj města (školství - Studijní ústav, kultura - tradice Zlínských salonů, architektura - návštěva Le Corbusiera)
 • 1935 Zlín sídlem okresního úřadu
 • 1936 zřízeno reálné gymnázium
 • 1937 zřízena obchodní akademie a průmyslová škola
 • 1938 připojeny obce Kudlov, Příluky, Mladcová, Prštné a Louky - vytvořen Velký Zlín
 • 1937 - 1938 stavba Správní budovy firmy Baťa, tzv. jednadvacítka. Dominanta města (výška 77,5 m), jedinečná kancelář ve výtahu. Zlín nazýván "Mekkou moderní architektury" či "Městem století"

40. léta 20. století

 • 1944 bombardování Zlína
 • 1945 znárodnění Baťových závodů
 • 1946 zřízeno Divadlo pracujících a Filharmonie pracujících (dnes Městské divadlo a Filharmonie B. Martinů)
 • 1949 Zlín přejmenován na Gottwaldov
 • 1949-60 sídlo Gottwaldovského kraje

50. léta 20. století

 • 1959 zřízen ateliér pro design Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

60. léta 20. století

 • 1960 zřízena pobočka SVŠT Bratislava - od r. 1969 Fakulta technologická VUT Brno se sídlem ve Zlíně
 • 1960 založen festival filmů pro děti
 • 1967 otevřena nová budova Divadla pracujících
 • 1968 počátek výstavby rozsáhlého sídliště Jižní Svahy

80. léta 20. století

 • 1989 listopad - změna politického režimu
 • prosinec - návštěva T. Bati ml. ve Zlíně

90. léta 20. století

 • 1990 navrácení názvu Zlín
 • první demokratické volby do zastupitelstva města po r. 1946
 • návštěva prezidenta Havla
 • Zlín statutárním městem
 • 1995 zřízena Fakulta managementu a ekonomiky
 • 1995 cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund věnovali svůj cestovatelský archiv zlínskému muzeu
 • 1996 otevřena expozice muzea S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
 • 1997 zákonem o vytvoření vyšších územních samosprávních celků rozhodnuto o vytvoření Zlínského kraje
 • 1998 počátek působení Nadace Tomáše Bati ve zrekonstruované Baťově vile
 • 1999 členka Městského divadla Zlín Helena Čermáková získala Thálii za roli Júdith ve stejnojmenném dramatu

21. století

 • 14. 11. 2000 založení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • 2001 město Zlín se stalo metropolí nového Zlínského kraje
 • 2004 hokejisté klubu HC Hamé Zlín vyhráli extraligu ledního hokeje
 • 2006 položen základní kámen Kongresového a univerzitního centra
 • 2006 statutární město Zlín a Zlínský kraj se stali společně zakladateli Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.
 • 2010 členka Městského divadla Zlín Petra Hřebíčková získala Thálii za roli Maryši ve stejnojmenném dramatu
 • 29. 9. 2010 Slavnostní otevření novostavby Kongresového centra Zlín

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru