Česky

Česky

English

menu
zavřít

700let: Stromy a lidé - projekt "Tvoříme Zlín"

JUDr. Josef Januštík

(* 16. 9. 1880 Spytihněv, † 8. 3. 1963 Praha)

úředník

Narodil se do učitelské rodiny Josefa a Julie Januštíkových ze Zlína. Po absolvování uherskohradišťského gymnázia vystudoval práva ve Vídni a nastoupil celoživotní dráhu státního úředníka. Kariéru zahájil roku 1906 místem konceptního praktikanta na brněnském místodržitelství. Roku 1914 byl pověřen vedením Okresního hejtmanství v Uherském Hradišti, kde krátce působil již v letech 1908–1909. Po vzniku Československé republiky byl 19. dubna 1919 jmenován uherskohradišťským okresním hejtmanem a v této funkci setrval až do roku 1935. Roku 1920 uzavřel manželství s Marií Hořicovou, která přivedla do společné domácnosti svého desetiletého syna z prvního manželství Elmara Klose. V pozici nejvyššího státního úředníka v regionu se Januštík často dostával do kontaktu s představiteli města Zlína i Baťových závodů a ze své pozice ovlivňoval rozhodování o klíčových projektech rozvoje města. Po vzniku samostatného zlínského okresu se 1. října 1935 stal jeho prvním přednostou, kterým zůstal až do svého penzionování roku 1942. Roku 1953 musel z rozhodnutí úřadů spolu s manželkou Marií opustit Zlín, přišel o veškerý majetek a byla mu také odebrána státní penze.

 

Zdroje: Aleš VYSKOČIL, Slovník představitelů politické správy na Moravě v letech 1850–1918, Praha 2011, s. 131; https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Januštík, cit. 9. 10. 2023; Státní okresní archiv Zlín, fond Okresní úřad Zlín I, inv. č. 254, kart. 284.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru