Česky

Česky

English

menu
zavřít

700let: Stromy a lidé - projekt "Tvoříme Zlín"

Karel Stloukal

(* 2. 11. 1887 Zlín, † 19. 11. 1957 Praha)

historik

Narodil se jako nemanželský syn zlínského obvodního lékaře Františka Vrly a Josefy Stloukalové, která byla dcerou místního hostinského a řezníka. Odmaturoval na českém státním gymnáziu v Kroměříži, následně studoval historii v Praze a ve Vídni. Pracovně působil v Římě a první světovou válku prožil v aktivní vojenské službě. Po vzniku republiky vystřídal několik míst a roku 1921 zakotvil v Archivu Národního muzea. Když vyhořela ve stejném roce zlínská radnice, nechal do Prahy převézt městský archiv. Od 20. let si postupně budoval vysokoškolskou kariéru, kde nakonec vystoupal až do pozice řádného profesora historie na Univerzitě Karlově a patřil k nejvýznamnějším představitelům oboru své generace. Nikdy nezapomínal na své rodné město, jemuž ještě jako student uspořádal městský archiv, podílel se na vytvoření návrhu městského znaku, sepsal historickou část pamětního spisu uloženého v základech nynější radnice a připravoval k vydání dějiny Zlína. V první polovině 20. století představoval hlavní autoritu pro představitele města i Baťových závodů, když se řešilo cokoliv spojeného s minulostí města. V závěru života sepsal paměti, v nichž barvitě popsal své mládí ve Zlíně na konci 19. století.

 

Zdroje: Zdeněk POKLUDA, Historik Zlína Karel Stloukal, Gottwaldovsko od minulosti k současnosti 9, 1987, s. 55–61; David VALŮŠEK, Karel Stloukal a archiv města Zlína, in: Jana Čermáková – Radana Červená – Hana Jordánková – Ludmila Sulitková (edd.), Městské archivy a městští archiváři, Brno 2010, s. 273–290.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru