Česky

Česky

English

menu
zavřít

700let: Stromy a lidé - projekt "Tvoříme Zlín"

Marie Baťová

(* 22. 4. 1893 Vídeň, † 27. 2. 1954 New York)

první dáma Zlína

Pocházela z rodiny významného českého literárního vědce Ferdinanda Menčíka, který působil na prestižním místě knihovníka ve vídeňské dvorské knihovně. Získala kvalitní vzdělání na vídeňských školách, ovládala několik světových jazyků, ale navštěvovala také české lyceum Vesna v Brně. V roce 1911 došlo k seznámení s Tomášem Baťou, s nímž vstoupila o rok později do manželství a z hlavního města Rakousko-Uherska se přestěhovala do provinčního Zlína. Svým zcela odlišným rodinným zázemím a vytříbenou výchovou se Marie Baťová stala ve Zlíně novým prvkem, který vhodně vyvažoval přímočarost a účelovost podnikatelských aktivit jejího manžela. S nárůstem prestiže firmy Baťa a přibývajícími návštěvami významných hostů se také uplatňovaly schopnosti Marie Baťové při komunikaci na patřičné společenské úrovni. V této roli byla po dlouhou dobu nezastupitelnou, a to i po tragické smrti Tomáše Bati roku 1932. V srpnu 1939 vycestovala za svým synem Tomášem do Kanady, odkud se ale na popud Jana Antonína Bati v prosinci 1939 vrátila zpět do okupovaného protektorátu, aby zde zaštiťovala přítomnost akcionářů firmy Baťa. Po válce vycestovala již trvale do exilu v roce 1946. Zemřela v New Yorku, ale roku 1993 převezl syn Tomáš Baťa její ostatky do Zlína.

 

Zdroj: Kamila NEČASOVÁ – David VALŮŠEK, Historie zlínských hřbitovů, Zlín 2006, s. 76–77.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru