Česky

Česky

English

menu
zavřít

Občanské stavby

Požární zbrojnice Zlín, 1961

Autor: Ing. arch. Šebestián Zelina

Volně stojící objekty situované na severním svahu mezi starou příluckou silnicí a Jaroslavickým potokem v severovýchodní části města Zlín - Příluky.

Dispoziční řešení vycházelo plně z provozu požární zbrojnice a z geologických podmínek staveniště. Objekty mají obdélníkovou dispozici a jsou situovány podél hlavní komunikace z důvodu dosažení krátkých vzdáleností při příjezdu a odjezdu zásahových vozidel.

Poměrně nízké hmoty budovy s dominantou věže tvoří kvalitní architektonický celek zasazený do zeleně údolí Jaroslavického potoka. Přechod na zástavbu Zlína je plynulý, k čemu přispívá i užití spárovaného zdiva. Hmotová konfigurace celku napomáhá rovněž přechodu do menšího měřítka zástavby směrem k Příluku. Městotvorně artukulovaná věž se stala orientační dominantou v zástavbě Obecin.

Původní zbrojnice se nacházela v centru města - musela být r. 1958 vyklizena z důvodu výstavby nového městského divadla, jehož provozní budova se stala součástí.

Později byla budova nadstavena o jedno patro s obloukovou konstrukcí střechy.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru