Česky

Česky

English

menu
zavřít

Pracovní skupiny

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Náplň

Pomáhá s výměnou zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka, podporuje spolupráci a aktivity škol v rámci ČG a rozvoje potenciálu každého žáka, motivuje rodiče k rozvoji čtenářské pregramotnosti v rodině, usiluje o zajištění smysluplného profesního rozvoje učitelů v této oblasti, podporuje školy v zachování a rozvoji školních knihoven a k jejich propojení se školními družinami a školními kluby, snaží se o rozvoj spolupráce škol s místními knihovnami. Vytváří podmínky k podpoře žáků se specifickými vzdělávacími potřebami i žáků s nadáním.

Aktéři

 

Jméno a přímení

Instituce

Pozice

1.

Mgr. Pavlína Vaculíková

8. ZŠ

Odborný koordinátor činnosti PS Čtenářská gramotnost a pedagogický pracovník s min. 5 letou zkušeností

2.

Mgr. Jana Trunkátová

16. ZŠ

Člen PS Čtenářská gramotnost a pedagogický pracovník s min. 5 letou zkušeností

3.

Nela Gottfriedová

17. ZŠ

Člen PS Čtenářská gramotnost, odborník/místní lídr pro digitální kompetence a začleňování ICT do procesu vzdělávání a pedagogický pracovník s min. 5letou zkušeností

4.


Mgr. Eva Karas Katolická

10. ZŠ

Člen PS Čtenářská gramotnost

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru