Česky

Česky

English

menu
zavřít

MAP II

Pracovní skupiny

V projektu MAP II je ustaveno pět pracovních skupin, které se pravidelně scházejí minimálně
4x ročně.

Místní lídři

Mgr. Jana Gavendová

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

Mgr. Markéta Hrozová, Ph.D.

Univerzitní mateřská škola Qočna

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

Mgr. Jana Hunáková

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

PeadDr. Zdeňka Jančíková, PhD.

Základní škola, tř. Svobody 868

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

PhDr. Jana Langerová

Církevní základní a mateřská škola Zlín

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

Mgr. Zbyněk Ořechovský

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru