Česky

Česky

English

menu
zavřít

Komunitní plánování sociálních služeb

Rok 2015

Jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb dne 13. 10. 2015

Komunitní plánování se neobejde bez spolupráce obce, s poskytovateli sociálních služeb a také jejich uživateli. Proto Odbor sociálních věcí MMZ 13. 10. 2015 opět pozval členy pracovních skupin KPSS, které se na komunitním plánování ve Zlíně podílejí.

Jako první si vzala slovo Ing. Jana Pobořilová a seznámila přítomné s akcemi, na kterých se OSV MMZ podílel či ještě podílet bude, jako jsou Seniorské odpoledne, Akademie III. věku Kulatý stůl a výlet seniorů ze ZKS do Trenčína, Módní přehlídka pro 50+, divadelní představení pro seniory „Dokonalá svatba" a tradiční Vánoční koncert. Informovala o aktuální rekonstrukci Zlínského klubu seniorů na Klečůvce a oznámila vznik dalšího ZKS na Štefánikově ulici pro bývalé rockové hudebníky od 1. 1. 2016. Seznámila přítomné se situací ohledně chráněného bydlení pro mentálně postižené na tř. T. Bati 1010 a také velmi očekávaného domova pro osoby bez domova se závislostmi nebo zdravotním postižením.

Následovalo tzv. informační kolečko, v rámci něhož si všichni členové pracovních skupiny vzájemně vyměnili informace z dění ve svých zařízeních a předali různé zkušenosti. Poté Ing. Jana Pobořilová představila prezentaci „Blízký východ a jeho obyvatelé 2015", která se týkala života v islámských zemích.

Jednání pracovních skupin bylo velmi podnětné a proběhlo za hojné účasti. Další jednání se uskuteční v únoru 2016.

Mgr. Alena Podaná, koordinátorka KPSS

Dokumenty ke stažení ze složky Jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb dne 13. 10. 2015

Zápis+přílohy z jednání PS č. 1 a č. 4 z 13.10.2015

9.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis+přílohy z jednání PS č. 2 a č. 3 z 13. 10. 2015

9.62MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Setkání představitelů SMZ u „kulatého stolu" se zástupci organizací působících ve Zlíně ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně", který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, skončil 31. 3. 2015. Přesto však aktivity v rámci komunitního plánování pokračují i nadále.

V úterý dne 22. 9. 2015 proběhlo setkání u „kulatého stolu" představitelů statutárního města Zlína se zástupci organizací působících ve Zlíně ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením. Cílem tohoto setkání bylo vzájemné poznání, seznámení se s potřebami těchto osob, činností organizací, které se jimi zabývají a v neposlední řadě seznámení se s aktuálním problémem uprchlictví.

„Kulatý stůl" zahájila vedoucí Odboru sociálních věcí MMZ Ing. Jana Pobořilová, která následně předala slovo primátorovi města Zlína, MUDr. Miroslavu Adámkovi. Ten ocenil především význam těchto setkání a seznámil přítomné se svým pohledem na aktuální uprchlickou krizi. Poté první náměstkyně primátora Bc. Kateřina Francová, poděkovala představitelům organizací za jejich práci a rovněž velmi ocenila význam těchto setkání, která dávají představitelům města zpětnou vazbu, jež je pro ně nesmírně důležitá.

Následovalo představení všech přítomných, kteří prezentovali činnost svých organizací a práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením. K tématu „uprchlictví" se ve své prezentaci vrátil Mgr. Bernard Šulák z Centra pro integraci cizinců ve Zlíně a také Mgr. Silvia Holdošová z Organizace pro pomoc uprchlíkům v Brně.

Setkání u „kulatého stolu" ukončila poděkováním všem přítomným Ing. Jana Pobořilová.

Mgr. Alena Podaná, koordinátorka KPSS

Zápis z kulatého stolu+prezentace 2015

3.48MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Komunitní plánování sociálních služeb do 31. 3. 2015 probíhalo v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně", který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Veškeré informace naleznete „zde".

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru