Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně

OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTEM „KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNĚ"

Projekt probíhal od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015, a byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Jeho partnery byly organizace NADĚJE, pobočka Zlín a Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně. Do projektu se nám podařilo zapojit 5 okolních měst a obcí, konkrétně Fryšták, Lípu, Lukov, Sazovice a Želechovice nad Dřevnicí.

V jeho rámci byly ustanoveny 4 pracovních skupiny (1. Děti, mládež, rodina, 2. Senioři, 3. Osoby se zdravotním postižením a 4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením), ve kterých byli zastoupení zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé sociálních služeb a rovněž zájemci z řad široké veřejnosti. Všichni tito zástupci měli zásadní podíl na obsahu plánů v rámci plánování sociálních služeb ve Zlíně a jeho okolí. Hlavním - a nejzásadnějším výstupem jednání těchto pracovních skupin - bylo zpracování a vydání publikace „Střednědobý plán sociálních služeb ve Zlíně na období 2013 – 2017 – aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 -2017". Mezi další výstupy projektu patří aktualizace „Katalogu poskytovatelů sociálních služeb" za roky 2013, 2014 a 2015. V únoru 2015 se podařilo vydat publikaci „Vybrané instituce ve Zlíně, Fryštáku, Lípě, Lukově, Sazovicích a Želechovicích nad Dřevnicí z pohledu (bez)bariérovosti".

Smyslem této brožury bylo přehledné zmapování důležitých institucí a zařízení tak, aby bylo jednoduše a ihned zřejmé, v jakém rozsahu jsou bezbariérově přístupné. Všechny výše uvedené publikace jsou v tištěné formě k dispozici v Městském informačním a turistickém středisku a na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína, dále v elektronické podobě na webových stránkách města (www.zlin.eu) a byly taktéž převedeny do zvukové podoby pro nevidomé a slabozraké osoby.

Velmi zajímavou akci, která se v rámci tohoto projektu uskutečnila, byla studijní cesta do partnerského polského města Chorzówa. Jejím smyslem byla výměna zkušeností z fungování sociálních systémů v Polsku a ČR, jakož i poznání sociálních služeb (a jejich případného plánování) přímo v Chorzówě. V rámci této cesty jsme navštívili několik zařízení, kde jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak dobře a jednoduše sociální služby v Polsku fungují.
Dále byly v rámci projektu konány tzv. „kulaté stoly", na kterých se setkávali zástupci statutárního města Zlína se zástupci organizací pracujících v sociálních službách. V roce 2013 to byli hosté z řad institucí pracujících ve prospěch dětí, mládeže a rodiny a v roce 2014 z řad organizací, které pracují ve prospěch seniorů. Každoročně se také uskutečnily „Vánoční koncerty" jako poděkování těmto subjektům, které byly zvukově přenášeny na náměstí před zlínskou radnicí, a přispěly tím k příjemné sváteční atmosféře vánočního jarmarku.

Významnou událostí na závěr projektu byla březnová „Konference o plánování sociálních služeb". V rámci tohoto setkání proběhla výměna zkušeností v oblasti plánování sociálních služeb mezi zástupci vybraných měst zlínského regionu. Jako velmi obohacující bylo vystoupení hostů z partnerských měst, slovenského Trenčína a polského Chorzówa. Jsme přesvědčeni, že projekt „Komunitního plánování sociálních služeb ve Zlíně", byl velmi přínosný, mimo jiné i proto, že se v jeho rámci se podařilo uskutečnit několik projektových záměrů, které byly pro některé oblasti sociálních služeb velmi zásadní.

Zapsala: Bc. Alena Podaná, koordinátorka projektu

Dokumenty ke stažení ze složky Dokumenty ke stažení - Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně

Katalog poskytovatelů sociálních služeb 2015

0.64MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Katalog poskytovatelů sociálních služeb_březen 2014

1.49MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Lidem pečujícím o nemocné pomůže NADĚJE

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Plánování a financování SS ve Zlínském kraji

0.94MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Publikace Vybrané instituce ve Zlíně, Fryštáku, Lípě, Lukově, Sazovicích a Želechovicích nad Dřevnicí z pohledu (bez)bariérovosti

1.55MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Představení projektu Family Point a Senior Point

0.33MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Střednědobý plán sociálních služeb na období 2013 - 2017 - aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 - 2017

0.49MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zpráva o studijní cestě do Chorzówa

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zpráva o studijní cestě do Chorzówa ( Článek do MZ+foto )

0.64MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z jednání u kulatého stolu

5.17MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Článek - Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně“ se blíží do finále

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 26. 3. 2015

Zápis z 13. jednání PS č. 1 ze dne 26. 3. 2015

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 13. jednání PS č. 2 ze dne 26. 3. 2015

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 13. jednání PS č. 3 ze dne 26. 3. 2015

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 13. jednání PS č. 4 ze dne 26.3.2015

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 15. 1. 2015

Zápis z 12. jednání PS č. 1 ze dne 15. 1. 2015

2.53MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 12. jednání PS č. 2 ze dne 15.1.2015

2.56MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 12. jednání PS č. 3 ze dne 15.1.2015

2.58MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 12. jednání PS č. 4 ze dne 15.1.2015

2.69MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 13. 11. 2014

Zápis z 11. jednání PS č. 1 ze dne 13.11.2014

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 11. jednání PS č. 2 ze dne 13.11.2014

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 11. jednání PS č. 3 ze dne 13.11.2014

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 11. jednání PS č. 4 ze dne 13.11.2014

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 25. 9. 2014

Zápis ze společného jednání PS ze dne 25. 9. 2014

2.81MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 10. 6. 2014

Zápis z 9. jednání PS č. 1 ze dne 10.6.2014

0.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 9. jednání PS č. 2 ze dne 10.6.2014

0.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 9. jednání PS č. 3 ze dne 10.6.2014

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 9. jednání PS č. 4 ze dne 10.6.2014

0.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 27. 5. 2014

Zápis z 8. jednání PS č. 1 ze dne 27.5.2014

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 8. jednání PS č. 2 ze dne 27.5.2014

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 8. jednání PS č. 3 ze dne 27.5.2014

0.18MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 8. jednání PS č. 4 ze dne 27.5.2014

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 24.4.2014

Zápis ze 7. jednání PS 1 ze dne 24.4.2014

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis ze 7. jednání PS 2 ze dne 24.4.2014

0.33MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis ze 7. jednání PS 3 ze dne 24.4.2014

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis ze 7. jednání PS 4 ze dne 24.4.2014

0.32MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 11.3.2014

Zápis ze 6. jednání PS 1 ze dne 11.3.2014

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis ze 6. jednání PS 2 ze dne 11.3.2014

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis ze 6. jednání PS 3 ze dne 11.3.2014

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis ze 6. jednání PS 4 ze dne 11.3.2014

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 18.2.2014

Zápis z 5 jednání PS 1 ze dne 18.2.2014

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 5. jednání PS 2 ze dne 18.2.2014

0.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 5. jednání PS 3 ze dne 18.2.2014

0.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 5. jednání PS 4 ze dne 18.2.2014

2.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 23.1.2014

Zápis ze 4. jednání PS 1 ze dne 23 .1.2014

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis ze 4. jednání PS 2 ze dne 23.1.2014

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis ze 4. jednání PS 3 ze dne 23 .1.2014

0.17MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis ze 4. jednání PS 4 ze dne 23 .1.2014

0.49MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 28. 11. 2013

Zápis ze 3. jednání PS 1 ze dne 28 .11.2013

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis ze 3. jednání PS 2 ze dne 28.11.2013

0.22MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis ze 3. jednání PS 3 ze dne 28.11.2013

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis ze 3. jednání PS 4 ze dne 28.11.2013

0.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 26. 9. 2013

Zápis z 2. jednání PS 1 ze dne 26. 9. 2013

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 2. jednání PS 2 ze dne 26.9.2013

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 2. jednání PS 3 ze dne 26 .9. 2013

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 2. jednání PS 4 ze dne 26 .9. 2013.pdf

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 6. 6. 2013

Zápis z 1. jednání PS 1 ze dne 6. 6. 2013

0.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 1. jednání PS 2 ze dne 6. 6. 2013

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 1. jednání PS 3 ze dne 6. 6. 2013

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z 1. jednání PS 4 ze dne 6. 6. 2013

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Články - Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně

Informace o veřejném setkání s občany dne 21. 5. 2013

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Pozvánka na veřejné setkání s občany dne 21. 5. 2013

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Prezentace č. 1 z veřejného setkání s občany

0.4MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Prezentace č. 2 z veřejného setkání s občany

0.43MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Prezentace č. 3 z veřejného setkání s občany

0.52MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

První setkání pracovních skupin

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Ve Zlíně proběhlo veřejné setkání s občany k tématu _Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně_

1.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru