Česky

Česky

English

menu
zavřít

Plánovací dokumenty v oblasti dopravy (Generel, SUMP)

SUMP - Plán udržitelné městské mobility města Zlína

Plán udržitelné městské mobility města Zlína (dále jen "SUMP Zlín" - Sustainable Urban Mobility Plan) je strategický dokument, zásadní pro zajištění financování projektů z evropských nebo národních dotačních programů. Jeho zpracovatelem je ve spolupráci se statutárním městem Zlín Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

SUMP Zlín je pro řešené území střednědobým až dlouhodobým strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro udržitelnou mobilitu lidí a podniků ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života. Vychází z existujících postupů plánování, regulačních rámců a patřičnou pozornost věnuje integraci, participaci a zásadám evaluace.

Dokument zahrnuje všechny druhy dopravy s tím, že preferenci při dopravním plánování mají udržitelné formy dopravy, jako veřejná doprava, jízda na kole a chůze.

SUMP Zlín vyžadoval při svém zpracování vstupy od celé řady odborníků, zástupců města, dotčených organizací i široké veřejnosti. Z tohoto důvodu byly pro řízení a realizaci projektu stanoveny jednotlivé skupiny zástupců těchto uskupení, které se v rámci pravidelných jednání vypořádávaly s aktuálním děním v projektu a stanovovaly postupy pro zpracování dílčích částí SUMP Zlín.

Dokument SUMP je rozdělen na jednotlivé fáze:

Přípravná fáze - identifikuje faktory, které mají mít vliv na proces plánování, např. stávající plány nebo právní požadavky. Byla provedena analýza situace v mobilitě, a to z perspektivy všech způsobů dopravy i relevantních aspektů udržitelnosti.

Analytická část - popisuje současný stav mobility ve městě - zkoumá, co je potřeba změnit, rozvinout nebo dostavět, aby město naplnilo výzvy a očekávání budoucnosti. Zhodnocuje současnou podobu mobility ve Zlíně a okolí, přístupu různých institucí k řešení a dopadů dopravy.

Návrhová část - všechny návrhy v návrhové části SUMP Zlín vychází z vyčerpávajících analýz a modelů možných scénářů vývoje mobility a dopadů plánovaných opatření. Navržená opatření jsou pak integrována do ucelených skupin opatření, které navzájem posilují své pozitivní efekty na dosažení plánovaných cílů (využití synergických efektů).

Akční plán - Akční plán zahrnuje návrhy akcí, které jsou v roce 2022 ve stadiu přípravy, nebo realizace, ale rovněž akce, pro které je v rámci období 2022 - 2027 navrhováno zahájení přípravy. Akční plán obsahuje seznam podporovaných akcí, hodnocených dle:

  • souladu se strategickými a specifickými cíli Návrhu SUMP Zlín;
  • hrubého odhadu finančních nákladů dle cenové soustavy a databáze pro dopravní stavby, referenčních realizovaných staveb města, dostupných informací o projektech a plánovaného objemu realizovaných akcí (staveb) za rok/období akčního plánu;
  • možností financování z externích dotačních programů;
  • priority (významu dopadu opatření na cíle Návrhu);
  • časového horizontu.

Dokumenty ke stažení ze složky Analytická část SUMP

analyza-a-prognoza-demografie.pdf

2.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

geograficka-analyza-uzemi.pdf

4.66MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

model-hlukove-zateze.zip

19.7MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

model-produkce-emisi.zip

6.74MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

pruzkum-cyklisticke-a-pesi-dopravy.zip

1.6MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

pruzkum-dopravniho-chovani.pdf

0.67MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

pruzkum-nakladni-dopravy.pdf

1.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

pruzkum-staticke-dopravy.zip

33.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

pruzkum-verejne-dopravy.zip

12.36MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

rozptylova-studie.zip

18.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

smerovy-a-profilovy-dopravni-pruzkum.zip

20.82MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Návrhová část SUMP

model-hlukove-zateze.zip

35.83MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

model-produkce-emisi.zip

23.62MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

rozptylova-studie.zip

54.87MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Akční plán SUMP

Dokumenty ke stažení ze složky SEA SUMP

oznameni-koncepce.pdf

2.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

zaver-zjistovaciho-rizeni.pdf

0.7MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru