Česky

Česky

English

menu
zavřít

Plánovací dokumenty v oblasti dopravy (Generel, SUMP)

Generel dopravy pro město Zlín

Generel dopravy pro město Zlín (GD) je základní dopravně-inženýrský dokument v oblasti rozvoje městské dopravy, který identifikuje hlavní problémy a potřeby obyvatel města a snaží se navrhnout opatření k řešení těchto problémů a naplnění cílů dopravní politiky města. O pořízení GD rozhodlo Zastupitelstvo města Zlína.

               GD je rozdělen na analytickou a návrhovou část. V rámci analytické části byla uskutečněna celá řada dopravních průzkumů a dotazníkové šetření, které měly za úkol zmapovat dopravní chování obyvatel města. Na základě těchto podkladů byl sestaven multimodální dopravní model města Zlína. Ten v sobě zahrnuje všechny běžně užívané druhy městské dopravy, tzn. individuální automobilovou dopravu, veřejnou hromadnou dopravu, pěší dopravu, cyklistickou dopravu a jejich vzájemné působení. Dopravní model vytvořený v rámci analytické části GD se tak stal základem pro ověření všech opatření navrhovaných v rámci navazující návrhové části GD.

               Návrhová část GD se věnuje jednotlivým druhům městské dopravy podrobněji a navrhuje taková dílčí opatření, která budou reagovat na socioekonomické a demografické změny společnosti v oblasti městské dopravy a zároveň povedou k naplňování dopravní politiky města Zlína. Hlavním rysem návrhové části GD je ústup od klasického dopravního plánování (tj. upřednostňování individuální automobilové dopravy) a orientace na podporu udržitelných forem městské mobility: pěší doprava, městská hromadná doprava, veřejná hromadná doprava a cyklistická doprava.

               Opatření v návrhové části GD sledují dva časové horizonty - roky 2025 a 2035. Je nutné si uvědomit, že doprava je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí lidské činnosti a dopravní politika města Zlína musí tuto skutečnost respektovat. Utváření GD je kontinuální proces a město Zlín v rámci naplňování své dopravní politiky bude GD průběžně aktualizovat a dotvářet s předpokládanou periodou aktualizace 4-5 let.

                 Děkujeme za Vaše připomínky a názory.

Kontakty:

Ing. David Neulinger – vedoucí Odboru dopravy
kontakt: davidneulinger@zlin.eu; +420577630728

Zpracovatel GDZ:

UDIMO, spol. s r.o., Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava - Mor.Ostrava (www.udimo.cz)
Ing. Pavel Roháč, kontakt: pavel.rohac@udimo.cz

Dokumenty ke stažení ze složky Prezentace - Představení GDZ:

Představení GDZ_prezentace_v3

4.18MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Analytická část GDZ:

GDZ_Analytická část

18.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

GDZ_Analytická část_grafické přílohy_1

45.01MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

GDZ_Analytická část_grafické přílohy_2

41.72MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Návrhová část GDZ:

GDZ_Cyklisticka doprava_FIN

1.5MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

GDZ_Cyklisticka doprava_FIN_Vykresy

32.59MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

GDZ_Doprava v klidu_FIN

5.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

GDZ_Doprava v klidu_FIN_Vykresy

9MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

GDZ_Manazerske shrnuti_FIN

7.37MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

GDZ_Pesi doprava_FIN_Vykresy

30.67MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

GDZ_Pripominky_vyporadani

1.98MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

GDZ_Strednedoby_plan_FIN

0.46MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

GDZ_Strednedoby_plan_FIN_Vykresy

18.48MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

GDZ_Verejna doprava_FIN

4.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

GDZ_Verejna doprava_FIN_Vzkresy

36.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru