Česky

Česky

English

menu
zavřít

Územně plánovací dokumentace

Doubravy

Dokumenty ke stažení ze složky Doubravy

Územní plán sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Doubravy s vyznačenými změnami

2.36MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Změna č. 1 ÚPN SÚ Doubravy

3.78MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Změna č. 3 ÚPN SÚ Doubravy

8.79MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Změna č. 3D ÚPN SÚ Doubravy

6.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Změna č. 4 ÚPN SÚ Doubravy

6.43MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Změna č. 5 ÚPN SÚ Doubravy

12.69MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Změna č. 6 ÚPN SÚ Doubravy

15.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

ÚPN SÚ Doubravy - textová část

23.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

ÚPN SÚ Doubravy - vyhláška

4.46MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

ÚPN SÚ Doubravy - vyhodnocení požadavků na zábor ZPF

8.97MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres komplexního urbanistického návrhu

3.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres funkčního využití území

2.9MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres širších územních vztahů

2.17MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres dopravní a technické infrastruktury

2.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství

1.95MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres územního systému ekologické stability

2.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

2.43MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

záznam o účinnosti

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru