Česky

Česky

English

menu
zavřít

Územně plánovací dokumentace

Zlín

Dokumenty ke stažení ze složky ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZLÍNA PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 4B (24. 2. 2024)

Výkres základního členění území

6.44MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

5.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Schéma ochrany a rozvoje hodnot území

11.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Koordinační výkres

19.85MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Textová část ve znění změny č. 4B

1.67MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky ZMĚNA Č. 4B ÚZEMNÍHO PLÁNU ZLÍNA

Výkres základního členění území

6.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres základního členění území - předpokládaná podoba po změně č. 4B

9.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Hlavní výkres - předpokládaná podoba po změně č. 4B

13.81MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

4.77MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - předpokládaná podoba po změně č. 4B

7.56MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres širších vztahů

5.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Koordinační výkres

30.43MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

19.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Textová část návrhu

0.5MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Textová část odůvodnění

2.92MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Opatření obecné povahy

9.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území

1.17MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Schéma míry povodňového rizika

8.9MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZLÍNA

Textová část návrhu

0.65MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Textová část odůvodnění

1.4MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Opatření obecné povahy

0.63MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Změna č.4A Územního plánu Zlína

OOP_Zm.č. 4_Zlín.pdf

3.79MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

298_text_navrh_zmeny_c04A.pdf

0.4MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

298_text_oduvodneni_zmeny_c04A.pdf

4.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

298_text_srovnavaci_zneni_zmeny_c04A.pdf

2.38MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

1_Výkres zákl. čl. území_návrhÚZ.pdf

9.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

2_Hlavní výkres_návrhÚZ.pdf

13.52MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

3_Výkres VPS, VPO a asanací_návrhÚZ.pdf

7.38MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

4_Ochrana a rozvoj hodnot_návrhÚZ.pdf

9.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

I.B1_Výkres zákl. čl. území.pdf

8.37MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

I.B2_Hlavní výkres.pdf

8.57MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

I.B3_Výkres VPS, VPO a asanací.pdf

6.61MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

I.B4_Ochrana a rozvoj hodnot.pdf

7.9MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

II.B1_Koordinační výkres.pdf

30.45MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

II.B2_Výkres širších vztahů.pdf

6.69MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

II.B3_Výkres předp. záborů PF.pdf

18.76MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

II.B4_Míra povodňového rizika- schéma.pdf

8.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Změna č. 3B a 3D Územního plánu Zlína

Koordinační výkres

17.95MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Opatření obecné povahy

1.57MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Schéma ochrany a rozvoje hodnot území

7.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP

5.53MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Textová část návrhu

0.72MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Textová část odůvodnění

12.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území

0.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres dopravní infrastruktury

9.53MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

15.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

4.73MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres základního členění území

5.7MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres širších vztahů

2.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Změna č. 3A a 3C Územního plánu Zlína

Opatření obecné povahy č. 1/2018

0.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 1 - změna č. 3A a 3C Územního plánu Zlína - textová část a grafická část

15.67MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 2 - schema změn

18.39MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 2 - změna č. 3A a 3C Územního plánu Zlína - textová část a grafická část odůvodnění

9.83MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 3 - textová část územního plánu – srovnávací znění

0.89MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Změna č. 2 Územního plánu Zlína

Hlavní výkres - východní část

8.98MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Hlavní výkres - západní část (s legendou)

9.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Koordinační výkres - jižní část

8.95MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Koordinační výkres - severní část (s legendou)

11.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Koordinační výkres - střední část

26.38MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Opatření obecné povahy č. 1/2017

4MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 5 - tabulka

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 5 - textová část

0.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 5 - výkres

5.38MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres dopravní infrastruktury - výřez

2.35MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - východní část

12.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - západní část (s legendou)

10.87MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výřez

1.81MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres základního členění území - východní část

6.17MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres základního členění území - západní část (s legendou)

5.37MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Změna č. 1B Územního plánu Zlína

Opatření obecné povahy č. 1/2014

1.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - jižní část

5.4MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - severní část (s legendou)

7.69MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - střední část

9.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Změna č. 1A Územního plánu Zlína

Opatření obecné povahy č. 1/2013

2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Schéma ochrany a rozvoje hodnot území - východní část

5.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Schéma ochrany a rozvoje hodnot území - západní část (s legendou)

5.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Zpráva o uplatňování Územního plánu Zlína 2016 - 2020

Oznámení o schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Zlína

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zpráva o uplatňování Územního plánu Zlína

1.57MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Zpráva o uplatňování Územního plánu Zlína 2011 - 2015

oznameni-o-schvaleni-zpravy-o-uplatnovani-up-zlina.pdf

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Oznámení o schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Zlín

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Vyhodnocení připomínek

7.99MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zpráva o uplatňování Územního plánu Zlín

0.41MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní plán Zlína (původní znění)

Hlavní výkres - východní část

13.65MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Hlavní výkres - západní část (s legendou)

12.53MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Koordinační výkres - jižní část

9.59MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Koordinační výkres - severní část (s legendou)

11.4MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Koordinační výkres - střední část

28.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Opatření obecné povahy č. 1/2011

1.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Schéma ochrany a rozvoje hodnot území - východní část

8.9MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Schéma ochrany a rozvoje hodnot území - západní část (s legendou)

8.97MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Textová část návrhu

1.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Textová část odůvodnění

1.39MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres dopravní infrastruktury - východní část

11.86MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres dopravní infrastruktury - západní část (s legendou)

11.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres odkanalizování - východní část

10.51MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres odkanalizování - západní část (s legendou)

10.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - východní část

14.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - západní část (s legendou)

13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - jižní část

3.94MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - severní část (s legendou)

5.91MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - střední část

7.53MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres základního členění území - východní část

8.94MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres základního členění území - západní část (s legendou)

8.45MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres zásobování el. energií - východní část

9.53MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres zásobování el. energií - západní část (s legendou)

9.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres zásobování plynem - východní část

9.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres zásobování plynem - západní část (s legendou)

8.46MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres zásobování teplem, spoje - východní část

9.34MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres zásobování teplem, spoje - západní část (s legendou)

12.95MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres zásobování vodou - východní část

9.4MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres zásobování vodou - západní část (s legendou)

8.61MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres širších vztahů

4.49MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

záznam o účinnosti

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru