Česky

Česky

English

menu
zavřít

Občanské stavby

Leges Haus, 2004

Autor: Ing. Petr Tutsch

Polyfunkční dům Leges je soliterní stavbou umístěnou na křížení ulic Štefánikova a Hluboká. Na tomto, z urbanistického hlediska velmi významném místě, stála ještě donedávna chaloupka, která by možná neurážela v Dolní Lhotě, ale na jedné z hlavních tepen krajského města působila poněkud bizarně. Nechci se dotknout majitelů ostatních nemovitostí, po pravé straně ulice Hluboké, kteří se o své domy starají velmi pečlivě, nicméně periferní, ba téměř venkovský ráz domů je zde očividný, spíše ne jednotlivě, ale jako celek. Snahou ÚHA zde bylo vztyčit městský dům, silný ve výrazu, který by předznamenal budoucí zástavbu dolů ke třídě Tomáše Bati a to se, myslím, podařilo. Autorem stavby je ing. Petr Tutsch.  Jeho dům je jako vystřižený ze třicátých let. Navíc se nejedná o jednoduchou kostku. Základní hmota je oživena spoustou zajímavých plastických detailů, vybíhajících z pravoúhlého půdorysu, které však nenarušují harmonii celku. Dům má řád, ale je pestrý, dobře se na něj dívá. Vůči ulici Štefánikově je podtržen zděným plotem, který opticky spojuje jeho hmotu se sousedním obytným domem a vymezuje parkoviště se zahradou uvnitř. Poslední podlaží této administrativní stavby je odlehčeno terasou s výhledem na Jižní Svahy.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru