Česky

Česky

English

menu
zavřít

Občanské stavby

Polyfunkční dům Zlín, ulice Bartošova - Vodní, 2007

Autor: F O R M I C A s. r. o., Zlín

Objekt uzavírá svým řešením městský blok centra Zlína v prostoru křižovatky ulic Vodní a Bartošova a opticky a prostorově navázuje na uzavření městského bloku v prostoru křižovatky ulic Vodní a Zarámí tvořéné objektem České spořitelny.

Výškově a rozsahem objekt navazuje na okolní zástavbu, která je v ulici Bartošově dána čtyřpodlažní zástavbou s ustupujícím pátým a šestým podlažím a podél ulice Vodní pětipodlažní zástavbou s ustupujícím šestým podlažím navazující na pětipodlažní bytové domy.

Architektonicky je řešen jako nárožní celek pojednaný výrazově formou odlišných dílčích hmot evokujících postupnou zástavbu podél jednotlivých ulic. Hlavní fasády podél ulic spolu svírají úhel 45 stupňů. Nároží v prostoru křižovatky je zvýrazněno proskleným obloukem prostupujícím přes nárožní pylon. Zalomení oblouku tvoří vstupní prostor do obchodní pasáže, která prochází napříč celým objektem, je otevřena přes dvě podlaží a vytváří prostorově zajímavou nákupní galerii.

Městský parter v prostoru rušné křižovatky je tak zatažen do klidného prostředí objektu PFD. Klasické obchody přístupné z ulice budou pouze v Bartošově ulici v ustupujícím parteru. Parter podél ulice Vodní bude pojednán prosklenými plochami výloh obchodů soustředěných v obchodní pasáži a vstupy do bytových podlaží objektu.

Čerpano z web stránek Zlínstavu

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru