Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty v realizaci

Podpora řízení ITI Zlínské aglomerace

 

Projekt Podpora řízení ITI Zlínské aglomeraceč. CZ.07.02.01/00/22_003/0000007, 
je zaměřen na podporu řízení nástroje Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace, jehož nositelem je statutární město Zlín.

Hlavním cílem projektu je zajištění implementace Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027 prostřednictvím podpory přípravy, řízení, aktualizace a realizace strategie ITI, která umožní plynulé získávání finančních prostředků z relevantních operačních programů v rámci Evropské unie na financování integrovaných projektů.

Dílčími cíli jsou zejména aktivní komunikace v rámci Zlínské aglomerace s partnery, žadateli a veřejností, příprava analytických a koncepčních dokumentů, komunikace s řídicími orgány ESI fondů, koordinace činnosti odborných pracovních skupin a Řídícího výboru ITI, zajištění publicity a propagace nástroje ITI, vyhlašování
a administrace výzev jednotlivých operačních programů a další.

Prostředkem k naplnění cíle je především zajištění personálně stabilního odborného týmu Střediska řízení ITI, Oddělení koordinace projektů statutárního města Zlína pro realizaci agendy ITI.

Realizace projektu byla zahájena v 1. 1. 2022, termín ukončení projektu je stanoven na 30. 9. 2024.

Rozpočet projektu ve výši 9 839 985,60 Kč je určen především na spolufinancování mzdových nákladů zaměstnanců střediska řízení ITI a zajištění dalších souvisejících výdajů, nezbytných pro realizace ITI.

Projekt získal finanční podporu na základě výzvy k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 2021-2027, č. 07_22_003.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Dagmar Zavadilová, finanční manažerka ITI

Středisko řízení ITI
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel.: 577 630 166, e-mail:dagmarzavadilova@zlin.eu 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru