Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty v realizaci

Rozšíření elektronických služeb SMZ

Projekt je realizován za účelem rozšíření elektronických služeb poskytovaných v rámci stávajících a nových informačních systémů statutárního města Zlín zavedením nových funkcionalit (inovativních prvků typu funkce informačního systému, frameworku, aplikační nadstavby, autentizačního nástroje, bezpečnostního nástroje, technologie, nových dat či modelů).

Cílem projektu je zavedení nových el. služeb (el. podání a el. aplikací) poskytovaných občanům prostřednictvím transakčních portálových řešení, publikace OpenDat pro laickou a odbornou veřejnost a automatizace a robotizace procesů pro zefektivnění interních činností vykonávaných zaměstnanci a vedením úřadu v rámci stávajících a nových IS SMZ v souladu cílem projektu definovaným Specifickými pravidly v kapitole 2.3 - Rozvoj služeb eGovernmentu pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány na území ČR a souvisejícími podporovanými aktivitami v oblasti:
(1) transakčních portálových řešení s využitím zaručené elektronické identity;
(2) publikace dat veřejné správy jako OpenData;
(3) automatizace zpracování digitálních dat (robotizace);
prostřednictvím pořízení (nového nebo inovovaného) informačního systému s novými funkcionalitami, a to v rozsahu určeného v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Valeriánová, projektová manažerka
oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel.: 577 630 207, e-mail: monikavalerianova@zlin.eu

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru