Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty v realizaci

Zlín, Malenovice - stavební úpravy ulice Švermova

Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/0.0/22_040/0000511

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu.

Stručná anotace projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce uličního prostoru podél silnice III. třídy III/4972 v místní části Zlín- Malenovice a vybudování nového chodníku pro pěší. Realizací projektu budou vybudovány vyhrazené komunikace pro pěší v délce 0,492 km.

Základním smyslem projektu je zkvalitnění života obyvatel ve městě Zlíně místní části Malenovice, zlepšení dopravní obslužnosti této místní části a zvýšení bezpečnosti dopravy a to prostřednictvím rekonstrukce vyhrazené komunikace pro pěší a zřízení bezpečných křížení se silniční komunikací.

Na projekt se předpokládá finanční podpora z EU.

 

Celkové předpokládané náklady projektu za SMZ                                 16 019 560,26 Kč 

Celkové předpokládané způsobilé výdaje IROP:                                   9 831 451,65 Kč

Celková předpokládaná výše podpory (EU):                                          8 356 733,90 Kč

Předpoklad dofinancování z vlastních zdrojů:                                       7 662 826,36 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru