Česky

Česky

English

menu
zavřít

Obchodní společnosti a družstva s majetkovým podilem SMZ

Technické služby Zlín, s.r.o.

Louky, Záhumení V 321, 760 31 Zlín, tel.: 577 111 411, fax: 577 111 440, e-mail: info@tszlin.cz, url: www.tszlin.cz

Ředitel: Ing. Jakub Černoch

Technické služby Zlín, s.r.o. byly založeny městem Zlín v roce 1994.

Společnost zajišťuje zejména následující služby:

a) oblast odpadů

 • svoz komunálního (občanského) odpadu
 • svoz odpadu od jiných subjektů
 • mobilní svozy odpadů
 • sběr a svoz tříděných odpadů s následným dotříděním na třídící lince
 • provoz sběrných dvorů
 • provoz skládky odpadů Suchý důl
 • přistavování velkoobjemových kontejnerů, jejich vývoz a zneškodnění odpadu
 • výroba biopaliva, jímání a distribuce skládkového plynu

b) oblast pozemních komunikací

 • čištění chodníků, komunikací a jiných ploch
 • opravy chodníků, komunikací a jiných ploch
 • zimní údržba chodníků, komunikací a jiných ploch
 • dopravní značení vodorovné i svislé
 • sečení trávy podél komunikací
 • drobné stavební práce

c) oblast veřejného osvětlení

 • provoz a údržba veřejného osvětlení
 • provoz a údržba světelné dopravní signalizace (semaforů)

d) oblast dalších služeb

 • provozování tržiště
 • provozování parkovišť
 • provozování veřejných WC
 • pronájem reklamních ploch
 • provoz vybraných městských objektů

Snahou společnosti je poskytování kvalitních služeb v celém širokém spektru činností firmy, přičemž jejich cena je srovnatelná s konkurenčními firmami. Jedním z hlavních cílů společnosti je ochrana životního prostředí. I z těchto důvodů používají moderní stroje, zavádějí a prakticky využívají nové progresivní technologie

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru