Česky

Česky

English

menu
zavřít

Rodinné domy

Rodinný dům Mladcová, 2008

Autor: Ing. arch. Pavel Hanulík, F O R M I C A s.r.o.

Stavba je umístěna ve Zlíně na parcele p.č. 71/9 a p.č. 71/6 v k. ú. Mladcová, lokalita Dalečky. Jedná se o lokalitu určenou pro výstavbu nových rodinných domků.
Nepravidelný půdorys domu má maximální rozměr 23,050 m x 12,80 m. Zastavěná plocha domu je 270 m2. Za severu na dům navazuje zastřešená terasa s krbem, posezením a whirpoolem. Terasa je v provedení z kamene. Z terasy je přístupný rekreační bazén o vnitřním rozměru 9,00 a 3,00 m. Bazén má posuvné polykarbonátové zastřešení a samostatný ohřev vody. Na bazén kaskádovitě navazují tři zahradní terasy pro okrasnou zeleň.

Zpevněná plocha před domem navazující na příjezdovou " veřejnou" komunikaci, o celkové ploše 152 m2 , plocha terasy i chodníky jsou z tmavé keramické dlažby. Součástí zpevněných ploch budou okapové chodníky a dvě terénní schodiště z kamene a keramické dlažby. Ze západní strany parcely ( tj. oplocení s vjezdovou bránou ) je na betonovém základě neprůhledné, betonové oplocení, obložené rovněž tmavou keramikou. Zbývající strany parcel budou oploceny kovovým plastizolovaným pletivem.

Navržený rodinný dům je jednopodlažní, částečně podsklepený s plochou střechou. Vstup je situován do podzemí, na západním průčelí domu. Vpravo vedle vstupní chodby je dvojgaráž se samostatným vjezdem pro každé auto. Nalevo od vstupu je víceúčelový sklep.Za vstupním zádveřím je předsíň s jednoramenným schodištěm a je zde spodní stanice domácího výtahu. Zbývající části bytu jsou situovány v 1. podlaží, které využívá výškový rozdíl terénu, z východní strany je zapuštěno k terénu, ze západní strany je o výšku podzemí nad terénem. Hlavní přístup do obytného podlaží je z interiérového schodiště nebo z výtahu. Centrální chodba dělí byt na klidovou a společenskou část. Klidovou část tvoří dvě ložnice, každá se samostatnou šatnou, na které navazuje koupelna a sociální zařízení.

Z chodby je rovněž přístupná hostinská ložnice se sociálním zařízením. Společenská část domu je tvořena obytným prostorem, kuchyní s jídelnou a místností domácích prací. Na společenskou část navazují venkovní rekreační plochy s bazénem a rozsáhlými sadovými a zahradními úpravami vč. vysoké vzrostlé zeleně.
Dům je navržen jako konstrukční podélný dvojtrakt, veškeré konstrukce jsou řešeny
v tradičních technologiích.

Základy jsou plošné, tvořeny betonovými pasy. Veškeré zdivo je navrženo z keramických cihel ( bloků a příčkovek ) Porotherm. Obvodové stěny v tl. 375 mm, vnitřní nosná stěna tl. 250 mm. Příčky ve kterých jsou vedeny instalace tl. 125 mm, ostatní 75 mm.

Obvodové zdivo je dodatečně opatřeno vnější tepelnou izolací , v tl. 80 mm.
Stropní konstrukci tvoří železobetonová monolitická deska, rovněž schodiště je monolitické, železobetonové, jednoramenné.

Plochá střecha, jednoplášťová, nevětraná. Spádová vrstva tvořena klíny tepelné izolace, na hydroizolačním souvrství bude ochranná vrstva z vymývaného říčního kameniva.
Okna a prosklené stěny jsou v provedení hliníkových profilů v odstínu platinová šedá. Zasklení izolačními dvojskly, max. U = 1.2 W.m-2K-1.

Vnitřní dveře Sapeli dřevěné, hladké, plné nebo prosklené s dýhovaným povrchem. Zárubně dřevěné, obložkové.
Fasády jsou řešeny v bílé, jemně zrnité, zateplené omítce, na kterou bude použit certifikovaný, fasádní zateplovaní systém s vnější probarvenou strukturovanou omítkovinou. Tloušťka tepelné navržena 80 mm z minerálních fasádních desek. Část průčelí obloženo keramickým tmavým obkladem.
Realizovaný rodinný dům získal " Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2008
Zlínského kraje " v kategorii Rodinné domy.

Čerpáno z web formicazlin

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru