Česky

Česky

English

menu
zavřít

Rodinné domy

Rodinný dům Zlín - Lazy 1, 2009

Autor : Ing. arch. Pavel Mudřík

Dům leží pod lesem na svažitém, severně orientovaném pozemku zlínských Lazů, s krás- nými výhledy do údolí města. Volně navazuje na zastavěnou část města se solitéry rodinných a bytových domů, jejichž počátek spadá do předválečného období.
Parcela se nachází pod lesem, nad příjezdovou komunikací. Dispozice a výškové uspořádání je tímto zásadně ovlivněno. Společenské a pobytové prostory jsou směřovány do klidu, ke slunci, k lesu, současně je umožněn velkorysý výhled souvislým průzorem do údolí. V rozporu s možnostmi pozemku bylo požadováno zabezpečit bydlení na jedné úrovni. Toho je dosaženo na úrovni prvního podlaží, které je těžištěm bydlení v domě a kde se nachází vše pro bydlení manželů. Vazba na zahradu do svahu je zdůrazněna terasou s překrytím vlastní hmotou domu. Vrchní podlaží s pracovnou a terasou doplňují dva pokoje jako rezerva pro návštěvy.
Spodní podlaží je vstupní s garáží, saunou a technickým zázemím domu. Provázanost prostorů zabezpečuje otevřené betonové schodiště s výstupem do terénu také na první mezipodestě.
Ostře řezané objemy jsou strukturovány roztržením kompaktnosti, odtržením hmoty dvou horních podlaží od terénu a posazením na odlehčený sokl suterénu. Materiály fasády jsou klasické: hladké světlé omítky, dřevěná okna a cembonitový obklad. Stavba je železobetonová a vyzdívaná z keramických bloků. Zdroj tepla zabezpečují vrty tepelných čerpadel.
V letních měsících bílý dům krásně kontrastuje se zeleným pozadím lesa.

Čerpáno z Archiwebu

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru