menu
zavřít

Krizové situace

Základní dokumenty a legislativa

Bezpečnostní strategie ČR

Bezpečnostní strategii České republiky (aktualizovanou) schválila Vláda ČR dne 4. února 2015. Bezpečnostní strategie České republiky je aktualizována zejména s ohledem na celkový vývoj mezinárodní bezpečnostní situace. Nová Bezpečnostní strategie České republiky zohledňuje a popisuje proměny bezpečnostního prostředí od roku 2011, včetně klíčových hrozeb v euroatlantickém prostoru, a klade větší důraz na provázání jednotlivých národních, bilaterálních i multilaterálních nástrojů při prosazování bezpečnostních zájmů ČR.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 - 2030

Vojenská strategie ČR

Vojenská strategie České republiky (ČR) představuje soubor základních principů zajišťování obrany státu a výstavby ozbrojených sil ČR (dále ozbrojené síly).

Vojenská strategie vychází z hodnocení současného stavu a předpokládaného vývoje globálního bezpečnostního prostředí, z bezpečnostních zájmů a z principů obranné politiky obsažených v Bezpečnostní strategii ČR a ze zahraničně-politické orientace ČR. Opírá se o základní principy Strategické koncepce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), na ni navazující Souhrnnou politickou směrnici NATO a Evropskou bezpečnostní strategii Evropské unie (EU).

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánovaní obrany státu

Terminologického slovníku pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu byl zpracován Ministerstvem vnitra za podpory a spolupráce většiny ústředních správních úřadů a vybraných správních úřadů s působností na celém území ČR i s působností územně vymezenou.

Zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích prací

Metodická pomůcka Ministerstva vnitra kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí.

Přehled vybrané bezpečnostní, havarijní, krizové, požární a související legislativy

V případě nejasností nebo poskytnutí metodické pomoci kontaktujte "oddělení krizového řízení a obrany MMZ", ul. L. Váchy 602, tel. 577 630 670 - 671, 612 e-mail: janmachula@zlin.eu.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru