Česky

Česky

English

menu
zavřít

Rodinné domy

Čiperova vila se zahradnickým domkem a parkem, 1942

Autor: Vladimír Karfík

Racionální klasicismus 30. let vycházející z architektonické moderny.

Kvalita domu tkví v harmonickém spojení s parkem, citlivé práci s materiálem.

V architektově díle zaujímá zvláštní postavení, neboť zhodnocuje některé myšlenky Adolfa Loose.

Vladimír Karfík se v tomto díle vyvazuje z úzkého pojetí zlínského konstruktivismu (který sám paralelně spoluvytváří - téměř současně staví správní budovu č. 21) a pro noblesní sídla ředitelů Baťovy fabriky volí různé styly, aniž by rezignoval na principy moderní architektury. Jistou paralelou ke Karfíkovu souboru Zlínských vil je skupina barrandovských vil Vladimíra Grégra a soubor brněnských vil Arnošta Wiesnera. Ucelenost všech tří souborů je mimořádná.

Charakteristickým, jinde nepoužitým prvkem, detailem stavby jsou roštová okna, skrytá za betonovou, vně obloženou mříží (okna podružných místností se tedy neprojevují jako asymetrický element na fasádě). Pozoruhodná je i práce s obkladem, tmavší rohovky armují nároží, nadpraží a vodorovné pásy na fasádě, světlejší tvoří výplň, členěnou dále nepravidelně rozmístěnými "plovoucími" obkladačkami, opět tmavými.

Objekt je od roku 2002 zapsán na Seznam nemovitých kulturních památek.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru