Česky

Česky

English

menu
zavřít

Rodinné domy

Zálešná - Podvesná, 1927

Typický baťovský domek - rovná a sedlová střecha, 1927

Hromadná výstavba bytů v novém průmyslovém městě, migrace nových obyvatel převážně z venkova vyvolaly řadu sociologických problémů, z nichž přizpůsobení se obyvatel struktuře a funkci města se jevilo jako problém prvořadý. Standardní byty a systémy zastavění vytvořily rámec města bez zjevné vnitřní diferenciace čtvrtí a sociální stratifikace obyvatel. Pro přizpůsobení nových obyvatel formám bydlení, ojedinělým pro tehdejší dobu, byly vedeny v závodním tisku výchovné kampaně a široce popularizovány zásady nového životního stylu.
V roce 1926 byla zahájena výstavba rodinných domků ve čtvrtích Zálešná a Nad ovčírnou. Pokračovalo se v koncepci jedno a dvojdomků v zeleni. Pracovalo se proudovou metodou. Pro sériovou výstavbu rodinného dvojdomku byl vypracován typ "1927".
Typ "1927" byl vypracován ve dvou variantách, s rozdílným řešením střechy. Při výstavbě dvojdomků se uplatnila rovná nebo sedlová střecha. Typem dvojdomků se podle zastavovacího plánu zastavila větší část rovinného údolního území Podvesné a Zálešné. Bydlení bylo ve dvou etážích, domek byl částečně podsklepen. Obytná plocha činila 45 m2. Řešením dvojdomku byl ustálen obytný standard, který se již při další výstavbě a použití dalších typů příliš podstatně nezměnil.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru