Česky

Česky

English

menu
zavřít

Rodinné domy

Vila Jana Antonína Bati, 1927 - 1931

1926 - stavba - firma Zlámal a Plaček

1931 - severní přístavba vily - na plánech podepsán stavitel A. Staněk

1937 - úpravy dispozic a zahrady - autor V. Karfík

Stavba vily J. A. Bati byla zahájena v listopadu roku 1926. Měla plochu třikrát větší než standardní baťovský jednodomek. Poměrně strohý kvádr byl ozvláštněn vydutím části jižní fasády po celé výšce. V něm byla osazena v každém podlaží čtyři okna, oddělená meziokenními pilířky, přičemž jako orámování parapetů a překladů bylo použito bílých vápenocementových cihel, které vytvářely příjemný barevný protiklad k červené spárované cihle ostatního obvodového zdiva. Garáž byla postavena mimo vlastní obytný dům, o více než čtyři metry níže v ulici Nadkostelí. Z ulice vedlo k domu venkovní otevřené schodiště s odpočívadlem na střeše garáže. Stavba, posazená na terénní vlně, dlouho vévodila bezprostřednímu okolí, které zde mělo tehdy téměř venkovský charakter. Po únoru 1948 nastává postupná devastace vily. V témže roce započala na zahradě vily výstavba kolektivního domu s přilehlou školkou a jeslemi. V podnoži byla postavena v roce 1950-51 trafosformovna pro tento velkokapacitní dům a zimní lázně. V jednapadesátém roce byla vila adaptována na potřeby Československého rozhlasu, podle návrhu arch. V. Pavelky. Dnešním majitele objektu je Český rozhlas.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru