Česky

Česky

English

menu
zavřít

Rodinné domy

Vila Tomáše Bati, 1911

Autor: Jan Kotěra

Historie čepkovské vily Tomáš Bati je notoricky známá. Přesto si ji připomeňme alespoň v kostce. Stavět ji začala v roce 1901 firma Františka Nováka z Vizovic podle plánů, které sama vypracovala. T. Baťa byl však s výsledkem nespokojen a ještě v rozestavěnosti dal vilu přepracovat profesoru pražské Akademie výtvarných umění architektu Janu Kotěrovi. Dokončena podle jeho návrhu byla v roce 1911. Na výzdobě interiéru se podílel malíř Kysela, zahradu navrhl architekt Thomayer. Baťa s Kotěrou vedli při vzájemných konzultacích na stavbě velmi ostré polemiky s nepublikovatelnou terminologií, vzpomíná tehdy mladý zednický učeň F. Gahura. K lepšímu se dává historka, jak T. Baťa trval na tom, aby ze všech místností vily bylo vidět fabriku. Paní Baťová uhádala aspoň ložnici, jejíž okna vedou na opačnou stranu. Dům se záhy stal nejen příjemným obydlím, ale i místem, kam si mladý průmyslník zval své přátele a hosty, mezi nimiž byli nejen obchodní partneři, ale také vynikající vědci, umělci, technici a finančníci, u nichž hledal radu a inspiraci.

V roce 1915 byl postaven podle Kotěrova plánu zahradnický domek, počátkem dvacátých let i domek vrátného. V roce 1926 adaptoval část interiéru Gahura, v roce 1937 byly přistavěny garáže a o rok později Karfík navrhl v zahradě bazén.

Postupná devastace vily započala v roce 1951, kdy byly interiéry přizpůsobeny potřebám pionýrského domu, který byl ve vile umístěn. O rok později bylo na západní straně přistavěno nevzhledné přízemní křídlo dílen z režných cihel a zároveň byly odstraněny pergoly, promenády a altány. Z Kotěrovy architektury zbylo torzo. Dílo zkázy bylo dokonáno v druhé polovině osmdesátých let, když byla těsně před vilou vybudována komunikace, spojující nově postavený nadjezd se sídlištěm Jižní Svahy. Začátkem devadesátých let měl zmrzačený dům všechny atributy staveb socialismu: břízolitovou omítku, hnědý kabřincový sokl, tmavým luxolem natřené rámy oken a dveří, vyasfaltovanou příjezdovou cestu. Když se po listopadu 1989 T. Baťa do Zlína znovu vrátil, nemohl svůj rodný dům téměř poznat.

Myšlenka restaurovat Baťovu vilu se rodila dlouho. Prvním krokem bylo ustavení české větve Nadace Tomáše Bati. Tato uznávaná mezinárodní vzdělávací organizace navazuje na baťovské tradice, přičemž její aktivity jsou zaměřeny především na podnikatelskou sféru, obchod, kulturu a umění. V čele stojí dcera T. Bati, paní Monica Pignal. Řízením celé akce pověřil stavebník profesora stavební fakulty pražského ČVUT M. Tichého. Na projektu se podílely dva ateliéry: francouzský URBAN CONCEPT z Versailles pod vedením architekta L. E. Bouche-Florina a S-projekt Zlín s hlavním architektem L. Pastrnkem. Stavbu za jeden milion dolarů realizoval ve vynikající kvalitě Stavosvit Zlín. Slavnostní otevření se konalo 1. 5. 1998.

Snahou bylo vytvořit co nejvěrnější kopii původního objektu. Samozřejmě, že se změna funkce domu musela promítnout jak do dispozičního řešení, tak i do interiéru stavby. Nutno konstatovat, že všechny změny byly provedeny velmi citlivě a přesně v původním duchu. Z pochopitelných důvodů nemohlo být realizováno předpolí, zejména arkádové promenády s altány. Zůstalo jen u náznaku podjezdů a pergoly. V interiérech na vás dýchne neopakovatelná atmosféra počátku století. V jednotlivých sálech, nesoucích jména jednotlivých protagonistů (J. Bati, D. Čipery, M. Baťové, H. Vavrečky atd.) se dnes pořádají obchodní jednání, zasedání správních a dozorčích rad, různé společenské a vzdělávací akce, prezentace, komorní koncerty a výstavy.

Rekonstrukcí vily Tomáše Bati získal Zlín nádherné reprezentační prostory, kterými se symbolicky i doslova vrátila Baťova rodina po šedesáti letech tam, odkud vyšla, a ke kořenům, které zde nikdy neztratila.

URL: www.batova-vila.cz

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru