Česky

Česky

English

menu
zavřít

Akce v oblasti sociální

Rok 2015

Vánoční koncert jako poděkování účastníkům plánování sociálních (a souvisejících) služeb ve Zlíně

Tradiční „Vánoční koncert" se letos uskutečnil ve čtvrtek 3. 12. 2015. Byl - jako poděkování - věnován zástupcům organizací, které se zúčastnily komunitního plánování sociálních služeb ve Zlíně a pracují ve prospěch našich občanů ohrožených sociálním vyloučením. Dalšími hosty byli senioři ze Zlínských klubů seniorů.

Koncert zahájila náměstkyně primátora, Bc. Kateřina Francová, která přítomné přivítala. Poté se již hosté ponořili do poslechu krásných skladeb světových autorů. Komorní orchestr Collegium Antonína Dvořáka představil Malou noční hudbu od W. A. Mozarta, Largo od G. F. Händela, Čtvero ročních období od A. Vivaldiho, a dále skladby od F. X. Richtera, R. Schumanna, J. Zacha, L. Janáčka. E. H. Griega, A. Dvořáka a J. Brahmse. Na závěr zazněly nádherné klasické koledy Chtíc, aby spal, Jak jsi krásné neviňátko, a Narodil se Kristus Pán. Požitek z této produkce si mohli vychutnat i návštěvníci Vánočního jarmarku na náměstí před radnicí, kam byl letos opět přenášen, a kde přítomným umocnil pravou vánoční atmosféru.

Po skončení hudební produkce pozvala paní náměstkyně hosty i hudebníky ke společnému přípitku a ještě jednou jim poděkovala za jejich práci v sociální oblasti. Přítomní byli obdarování jablíčkovými křížalami, které vyrobili občané se zdravotním postižením Kavárny Skládanka. Náš velký dík patří všem, kteří se o zdárný průběh celé akce zasloužili.

Zapsaly: Jana Pobořilová, Alena Podaná

Více fotografií zde

Senioři z obou partnerských měst se pak setkali již po měsíci, a to dne 5. 11. 2015. V tento den pořádalo naše město zdarma tradiční divadelní představení pro seniory a pozváni byli též přátelé z Trenčína. Letos mohli shlédnout velmi podařenou komedii „Dokonalá svatba". Ještě předtím však všechny přítomné přivítala náměstkyně primátora, Bc. Kateřina Francová, která ocenila šest aktivních zlínských seniorů. Byli mezi nimi paní Věra Jirků, paní Ludmila Bařinková, paní Jitka Penčevová, dále pan Emil Dorničák, paní Věra Bednaříková a paní Marta Mikulíková. Paní Jana Matušková ze Zlínského klubu seniorů na Podhoří následně se svými kolegy poděkovala pracovnicím Odboru sociálních věcí za dlouhodobou spolupráci.

Poté se již mohli všichni přítomni pobavit vynikajícím vystoupením herců Městského divadla ve Zlíně. Čeští a slovenští senioři se opět setkají na jaře, tentokrát v Trenčíně.

Více fotografií „zde"

Unikátní módní přehlídka 50+ ve Zlíně 20. 10.2015

Internetový magazín i60.cz a Centrum pro rodinu Zlín, z. s. uspořádaly za podpory statutárního města Zlína ve spolupráci s přední zlínskou módní návrhářkou Zdeňkou Balajkovou unikátní módní přehlídku, na které předváděly zralé modelky ve věku nad 50 i nad 60 let.

Projekt "Senior fashion aneb Hledáme zralé modelky" spustil internetový magazín i60.cz v první polovině roku 2014. Doposud se do něj zaregistrovalo přibližně 650 žen z celé České republiky. Po několika módních přehlídkách v Praze a Liberci přišel na řadu Zlín.

Zcela zaplněný divadelní sál a nová přístavba Zlínského klubu 204 se staly 20. října kulisou pro tuto akci. Jedenáct modelek vybraných portálem předvedlo celkem 55 modelů pro různé příležitosti. Diváci ocenili odvahu modelek - mnohé z nich předváděly poprvé - příjemné kvalitní materiály a nápadité střihy. Zkrátka se potvrdilo, že i ženy ve vyšším věku se chtějí pěkně oblékat bez ohledu na konfekční velikost.

"Krásné modely, krásné modelky a moc příjemné prostředí ve Zlínském klubu 204. Pro takové akce jako stvořené. Díky, paní Zdeňko a ostatní, kteří jste se podíleli na této akci a vytvořili tak příjemnou atmosféru, nejen pro nás z i60,ale pro všechny návštěvníky, kterých tam bylo opravdu mnoho." Napsala na portál Marie Foltýnová z Kroměříže.

Na úspěchu celé akce se ještě významně podíleli studenti a studentky Střední školy oděvní a služeb Vizovice pod vedením svých pedagogů - dekorativní líčení a česání modelek, fotografování, výzdoba vstupních prostor - dále tanečnice z taneční skupiny "Lady sen" při Klubu seniorů Kvítková a v neposlední řadě květinářství Halky Adamové.

Celou akci za Portál i60.cz perfektně zorganizovala Ing. Hana Lancová.

Všem zúčastněným patří velké díky!

Zapsala: Ing. Jana Pobořilová

Seniorský výlet do partnerského města Trenčína 8. 10. 2015

Ve čtvrtek 8. 10. 2015 „vyrazilo" na padesát zlínských seniorů za doprovodu zaměstnanců Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína na jednodenní akci do partnerského města Trenčína. Tato akce se uskutečnila v rámci udržitelnosti mikroprojektu „Můj domov – region Bílé Karpaty".

Nejdříve však zlínští senioři navštívili blízké lázně v Trenčianských Teplicích, kde měli možnost se spolu se slovenskými přáteli vykoupat v termálním bazénu a následně se projít malebným lázeňským městečkem a jeho okouzlujícím parkem.

Poté již zavítali do Centra seniorov v Trenčíně, kde na ně čekal příjemný program a malé občerstvení. Senioři si zazpívali moravské a slovenské národní písně u harmoniky, shlédli krásnou výstavu paličkované krajky a se svými slovenskými přáteli si popovídali o životě, o svých radostech i starostech. Toto setkání se jako obvykle velmi vydařilo.

Pod text napsat: Více fotografií „zde

Setkání představitelů SMZ u „kulatého stolu" se zástupci organizací působících ve Zlíně ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně", který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, skončil 31. 3. 2015. Přesto však aktivity v rámci komunitního plánování pokračují i nadále.

V úterý dne 22. 9. 2015 proběhlo setkání u „kulatého stolu" představitelů statutárního města Zlína se zástupci organizací působících ve Zlíně ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením. Cílem tohoto setkání bylo vzájemné poznání, seznámení se s potřebami těchto osob, činností organizací, které se jimi zabývají a v neposlední řadě seznámení se s aktuálním problémem uprchlictví.

„Kulatý stůl" zahájila vedoucí Odboru sociálních věcí MMZ Ing. Jana Pobořilová, která následně předala slovo primátorovi města Zlína, MUDr. Miroslavu Adámkovi. Ten ocenil především význam těchto setkání a seznámil přítomné se svým pohledem na aktuální uprchlickou krizi. Poté první náměstkyně primátora Bc. Kateřina Francová, poděkovala představitelům organizací za jejich práci a rovněž velmi ocenila význam těchto setkání, která dávají představitelům města zpětnou vazbu, jež je pro ně nesmírně důležitá.

Následovalo představení všech přítomných, kteří prezentovali činnost svých organizací a práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením. K tématu „uprchlictví" se ve své prezentaci vrátil Mgr. Bernard Šulák z Centra pro integraci cizinců ve Zlíně a také Mgr. Silvia Holdošová z Organizace pro pomoc uprchlíkům v Brně.

Setkání u „kulatého stolu" ukončila poděkováním všem přítomným Ing. Jana Pobořilová.

Mgr. Alena Podaná, koordinátorka KPSS

Dokumenty ke stažení ze složky Rok 2015

Zápis z kulatého stolu+prezentace 2015

3.48MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru