Česky

Česky

English

menu
zavřít

Akce v oblasti sociální

Rok 2017

Tradiční vánoční koncert - poděkování nejen zlínským andělům

V rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku" se i letos 7. prosince uskutečnil tradiční vánoční koncert. Byl věnován zástupcům organizací, které poskytují sociální služby zlínským občanům, a zároveň byl odměnou zlínským andělům, tedy konkrétním lidem, kteří se v oblasti sociálních služeb zasloužili o to, aby se jiným (často méně šťastným) lidem žilo příjemněji. Konkrétní jména adeptů na ocenění navrhovali lidé z jednotlivých organizací a veřejnost. Členové Komise sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlín pak z návrhů vybrali zlínské anděly, kteří z rukou náměstkyně primátora Bc. Kateřiny Francové a zastupitelů Dany Kovaříkové a Tomáše Šenkeříka, obdrželi sošku anděla, plaketu a malý dárek. Anděly pro tuto příležitost vyrobili klienti obecně prospěšné společnosti Centrum služeb a podpory Zlín.


Zlínskými anděly roku 2017 jsou Jana Berkyová z organizace Alzheimercentrum Zlín,z.ú., Ivona Nevřalová z Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín, Iva Přibylová, bývalá pracovnice Odboru sociálních věcí Magistátu města Zlína, Marie Semelová, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Zlína a Marie Valentíková z organizace "HVĚZDA z.ú." Náměstkyně Kateřina Francová poděkovala rovněž za dlouholetou činnost ve Zlínském klubu seniorů na Podhoří paní Věře Jirků, Jaroslavě Vránové a Marii Rychtrové.


Komorní orchestr Collegia Antonína Dvořáka představil skladby W. A. Mozarta, J. Pachelbela, A. Vivaldiho, J. Zacha, L. Janáčka, R. Schumanna, A. Dvořáka, J. Brahmse. Na závěr zazněly klasické koledy Nesem Vám noviny, Půjdem spolu do Betléma a Narodil se Kristus Pán. Požitek z tohoto koncertu si mohli vychutnat i návštěvníci Vánočního jarmarku na náměstí před radnicí, kam byl koncert přenášen.
Po skončení hudební produkce pozvala paní náměstkyně hosty ke společnému přípitku a ještě jednou jim poděkovala za jejich práci v sociální oblasti. Přítomní hosté byli obdarováni přírodními mýdly, která vyrobili klienti Charity sv. Anežky Otrokovice - Azylového domu Samaritán.

Zapsala: Soňa Moravcová

Divadelní představení pro seniory ze Zlína a Trenčína

Po roce uspořádalo naše město opět bezplatné divadelní představení pro seniory. Tentokrát se herci Městského divadla ve Zlíně představili v muzikálovém představení „Noc na Karlštejně“, které podle stejnojmenného filmu na motivy hry Jaroslava Vrchlického upravil Zdeněk Podskalský ml..

Představení se konalo v úterý 14. 11. 2017. V rámci udržitelnosti projektu „Můj domov – region Bílé Karpaty se ho rovněž zúčastnilo 47 seniorů z partnerského města Trenčína. Přítomné hosty přivítal ředitel divadla, pan Petr Michálek, a náměstkyně primátora pro oblast sociální, Bc. Kateřina Francová, která ocenila pět aktivních zlínských seniorů. Byli jimi: paní Jarmila Rafajová ze Zlínského klubu seniorů (dále jen ZKS) – klubu Klečůvka, paní Naďa Materová ze ZKS – klubu Podhoří, paní Anna Matějíčková, která dlouhodobě pracuje pro statutární město Zlín, kde má na starosti gratulace jubilantům, pan Stanislav Vojtek ze ZKS – klubu Kvítková a pan Miroslav Šiška ze ZKS – klubu Malenovice. V letošním roce oslavily životní jubileum paní Jana Matušková předsedkyně ZKS – klub Podhoří, a Ing. Jana Pobořilová, vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína, a i pro ně byla přichystána kytička a dlouhý potlesk.

Hosté ze spřáteleného města Trenčína se po skončení představení přesunuli do Zlínského klubu 204, kde pro ně byl připravený krátký program. Zazpívaly a zatančily nám členky ze ZKS – klubu Příluky, dále vystoupili členové trenčínského souboru z městské části Kubrá a společný program zakončil Ing. Lubomír Svoboda ze ZKS – klubu Kvítková, který hrál na svou krásnou harmoniku české a moravské písně. K dobré pohodě přispělo výborné občerstvení. Setkání s přáteli s Trenčína bylo poslední oficiální akcí v rámci udržitelnosti uvedeného projektu. Společná setkávání tak naplnila celých osm let. Projekt sice skončil, ale přátelství bylo navázáno a věříme, že naše kontakty neustanou. Proto jsme seniory z Trenčína pozvali na další divadelní představení, které se uskuteční na podzim příštího roku.

Letošní divadelní představení bylo hodnoceno mimořádně příznivě, všem se velice líbilo. Kostýmy, scéna, herecké výkony, vše bylo velmi krásné a povedené! Lidé se dobře bavili, což potvrdil i potlesk ve stoje. Díky řediteli, hercům i dalšímu personálu za tak úžasné představení.

           

Zapsala: J. Pobořilová, S. Moravcová

KULATÝ STŮL 2017 – Setkání poskytovatelů registrovaných sociálních služeb

I letos se v úterý 19. 9. 2017 sešli představitelé statutárního města Zlína se zástupci organizací, které poskytují ve Zlíně a blízkém okolí registrované sociální služby.

Cílem tohoto setkání bylo nejen jim poděkovat za práci, kterou vykonávají pro občany města Zlína, ale především seznámit je s novinkami ve financování sociálních služeb v roce 2018.

„Kulatý stůl" zahájila vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína, Ing. Jana Pobořilová. Po ní si vzali slovo naši hosté z Úřadu práce ČR – Krajské pobočky ve Zlíně, Mgr. Gabriela Šilháková a Ing. Bohdan Šafr, a seznámili nás s novinkami z oblasti nepojistných sociálních dávek. Zástupce organizací přivítala náměstkyně primátora Bc. Kateřina Francová a uvedla je do problematiky financování sociálních služeb v roce 2018. Podrobnou prezentaci na toto téma přednesla Mgr. Alena Podaná a zásadní chyby ve vyúčtování dotací doplnila Ing. Jana Ryšková. Poslední prezentací tohoto odpoledne byla informace o novém projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku", se kterou vystoupila Bc. Soňa Moravcová.

Při prezentacích – i po jejich skončení – měli poskytovatelé možnost diskutovat, popř. ihned řešit případné nejasnosti a dotazy.

Věříme, že toto setkání bylo pro všechny přítomné přínosné.

Zapsaly: Bc. Soňa Moravcová, Mgr. Alena Podaná

Můj domov – region Bílé Karpaty

Dne 20. 6. 2017 se v rámci udržitelnosti projektu „Můj domov – region Bílé Karpaty" uskutečnil zájezd 49 zlínských seniorů - a jejich tříčlenného doprovodu z Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína - za přáteli do Trenčína. Partneři pro nás připravili koupání v termálních lázních v Trenčianských Teplicích. Po krátkém rozchodu jsme se vydali do klubu seniorů v části obce Kubrá, kde byl připraven program. Ten zahájili písničkami a tancem členové místního folklórního souboru. Dále vystoupili s písničkami manželé Jana a František Gazdošovi ze Zlínského klubu seniorů na Kvítkové. Po programu bylo připraveno malé občerstvení, a i při něm jsme si společně rádi zazpívali lidové písničky. Se slovenskými seniory jsme se neradi loučili. Těšíme se na ně v listopadu, kdy se s námi zúčastní divadelního představení Noc na Karlštejně v Městském divadle Zlín.

Více fotografií zde

Zapsaly: S. Moravcová, J. Pobořilová

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru