Česky

Česky

English

menu
zavřít

Akce v oblasti sociální

Rok 2019

Tradiční vánoční koncert - poděkování nejen zlínským andělům

Dne 3. prosince 2019 se uskutečnil další tradiční vánoční koncert. Byl věnován zástupcům organizací, které poskytují sociální služby zlínským občanům, a zároveň byl odměnou zlínským andělům, tedy konkrétním lidem, kteří se v oblasti sociálních služeb zasloužili o to, aby se jiným (často méně šťastným) lidem žilo příjemněji. Konkrétní jména adeptů na ocenění navrhovali lidé z jednotlivých organizací a veřejnost. Členové Komise sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlín pak z návrhů vybrali zlínské anděly, kteří z rukou náměstka primátora Mgr. Aleše Dufka, náměstkyně Bc. Kateřiny Francové a předsedkyně Komise sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlína Michaely Blahové obdrželi polštář s obrázkem anděla, plaketu a kytičku. Anděly pro tuto příležitost vyrobili klienti obecně prospěšné společnosti Centrum služeb a podpory Zlín.

Zlínskými anděly roku 2019 jsou Alena Slováčková, pracovnice Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína, Magda Hlavinková, z organizace Charita Zlín, Božena Nábělková, z organizace Alzheimercentrum Zlín, z.ú., Renata Trávníčková, z organizace Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. a Eva Vaňharová, z organizace NADĚJE, pobočka Zlín.

Komorní orchestr Collegia Antonína Dvořáka představil skladby F. X. Richtera, R. Schumanna, J. Zacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, L. Janáčka, E. H. Griega, A. Dvořáka a J. Brahmse. Na závěr zazněly klasické koledy Chtíc, aby spal, Jak jsi krásné a Narodil se Kristus Pán. Požitek z tohoto koncertu si mohli vychutnat i návštěvníci Vánočního jarmarku na náměstí před radnicí, kam byl koncert přenášen.

Po skončení hudební produkce popřála Michaela Blahová všem krásné vánoční svátky a Ing. Jana Pobořilová, vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína, pozvala hosty ke společnému přípitku. Přítomní hosté byli obdarováni svíčkami, které vyrobili klienti Centra služeb a podpory Zlín.

Zapsaly: Jana Pobořilová a Soňa Moravcová

Divadelní představení pro seniory

Naše město opět uspořádalo bezplatné divadelní představení pro seniory. Tentokrát se herci Městského divadla Zlín představili v „lingvistické komedii" Pan Kaplan má stále třídu rád autora Leo Ostena, s použitím překladu Antonína Přidala.
Představení se uskutečnilo ve čtvrtek 31. 10. 2019. Kromě seniorů ze 17 Zlínských klubů seniorů (dále jen ZKS) se ho zúčastnili také obyvatelé obcí, které byly zapojeny do projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku", a klienti neziskových organizací pracujících zde ve prospěch seniorů.

Přítomné hosty přivítali ředitel divadla, Bc. Petr Michálek, a náměstek primátora pro oblast sociální, Mgr. Aleš Dufek. Bylo oceněno pět aktivních zlínských seniorů, kterými byli: paní Zdeňka Filáková ze ZKS – klubu Kvítková, paní Jaroslava Vránová bývalá členka ZKS – klubu Podhoří a lektorka zlínského Senior Pointu, paní Marie Morávková, dlouholetá členka Sokola Zlín, paní Božena Králíková ze ZKS – klubu Kvítková a pan Stanislav Oujezdský ze ZKS – klubu Kudlov.
Divadelní představení mělo velký úspěch, a už teď se těšíme zase za rok.

Zapsaly: S. Moravcová, J. Pobořilová

Kulatý stůl 2019

Setkání představitelů statutárního města Zlína se zástupci organizací, které ve Zlíně pracující ve prospěch seniorů proběhlo 17. 9. 2019 v prostorách obřadní síně zlínské radnice.

Úvodní slovo pronesl náměstek primátora města Zlína, Mgr. Aleš Dufek, přivítal přítomné a hodnotil své působení ve funkci náměstka za sociální oblast za necelé dva roky svého působení v této pozici. Poděkoval všem přítomným za práci v neziskovém sektoru a práci pro cílovou skupinu seniorů.

Dále se jednání zúčastnila předsedkyně Komise sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlína, připomněla blížící se výročí 30 let svobody v České republice. Dále hovořila o nutnosti zapojení rodiny do péče o své příbuzné. Upozornila na důležitost komunitního plánování.

Každý s přítomných hostů se představil a zároveň představil práci organizace, kterou zastupuje.

Bc. Soňa Moravcová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, informovala o aktivitách v projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku", dále se v prezentaci věnovala prioritám a cílům pracovní skupiny Senioři.

Náměstek primátora města Zlína, Mgr. Aleš Dufek, poděkoval všem přítomným za jejich spolupráci a práci ve prospěch seniorů.

Zapsala: Soňa Moravcová

I senioři umí žít naplno

Toto motto našeho „Seniorského odpoledne" zlínští senioři letos na jaře bohatě naplnili.

Nejdříve se ve čtvrtek 24. května zúčastnili zájezdu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde jim byl průvodcem nejpovolanějším sám její předseda, Mgr. Radek Vondráček. Po krátké besedě je s kolegyněmi provedl nejdůležitějšími prostorami, včetně sněmovního sálu a své pracovny. Před budovou si lidé mohli u dojemného památníčku připomenout nespravedlivě odsouzenou Dr. Miladu Horákovou. Následovala krátká individuální či skupinová prohlídka přilehlých pražských pamětihodností.

Ve čtvrtek 13. června jsme pak v rámci Seniorského odpoledne oslavili jeho 10. výročí koncertem Orchestru Karla Vlacha se sólisty. Shodou okolností si tento orchestr letos také připomíná výročí, a to 80 let svého trvání. Mezi zpěváky zazářil „věčný" Josef Zíma. Na koncert upozornily svým bubnováním dámy ze Zlínského klubu seniorů v Příluku pod vedením Radka Štětkáře. Přítomné seniory přivítal a krátce pozdravil náměstek primátora, Mgr. Aleš Dufek.

V úterý 18. června se naši senioři již tradičně setkali se svými přáteli z Trenčína. Nejprve relaxovali v termálním bazénu v Trenčianských Teplicích, posléze zde mnozí ochutnali brynzové halušky a jiné speciality, a následně se přesunuli do Trenčína, kde v městské části Opatová, proběhl společný program spojený s milým pohoštěním. Po vystoupení seniorského souboru Sihotár, zazpívali manželé Gazdošovi ze Zlínského klubu seniorů na Kvítkové a nakonec se přidala většina přítomných. Na své slovenské přátele se těšíme v příštím roce u nás na divadelním představení.

Zapsala: Jana Pobořilová

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru