Česky

Česky

English

menu
zavřít

Akce v oblasti sociální

Rok 2018

Tradiční vánoční koncert - poděkování nejen zlínským andělům

V rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku" se i letos 11. prosince 2018 uskutečnil tradiční vánoční koncert. Byl věnován zástupcům organizací, které poskytují sociální služby zlínským občanům, a zároveň byl odměnou zlínským andělům, tedy konkrétním lidem, kteří se v oblasti sociálních služeb zasloužili o to, aby se jiným (často méně šťastným) lidem žilo příjemněji. Konkrétní jména adeptů na ocenění navrhovali lidé z jednotlivých organizací a veřejnost. Členové Komise sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlín pak z návrhů vybrali zlínské anděly, kteří z rukou primátora Ing. et Ing. Jiřího Korce a náměstka primátora Mgr. Aleše Dufka, obdrželi sošku anděla, plaketu a kytičku. Anděly pro tuto příležitost vyrobili klienti obecně prospěšné společnosti Centrum služeb a podpory Zlín.

Zlínskými anděly roku 2018 jsou Marta Křůmalová, bývalá pracovnice Odboru sociálních věcí, Taťána Křenková, pracovnice oddělení sociální práce Magistrátu města Zlína, Blanka Krajíčková z organizace NADĚJE, pobočka Zlín, Martina Jurečková a Alena Mrázková z organizace Alzheimercentrum Zlín,z.ú.

Komorní orchestr Collegia Antonína Dvořáka představil skladby M. A. Charpentiera, J. S. Bacha, H. Bibera, G. F. Händela, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, G. Bizeta, C. Gardela, S. Joplina. Na závěr zazněly klasické koledy Půjdem spolu do Betléma a Narodil se Kristus Pán. Požitek z tohoto koncertu si mohli vychutnat i návštěvníci Vánočního jarmarku na náměstí před radnicí, kam byl koncert přenášen.

Po skončení hudební produkce pozvala Ing. Jana Pobořilová, vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína, hosty ke společnému přípitku a popřála jim krásné vánoční svátky. Přítomní hosté byli obdarováni svíčkami a keramickými drobnostmi, které vyrobili klienti NADĚJE, pobočky Zlín.

Zapsaly: Jana Pobořilová a Soňa Moravcová

Kulatý stůl 2018

Setkání představitelů statutárního města Zlína se zástupci organizací, které ve Zlíně pracující ve prospěch osob se zdravotním postižením proběhlo 18. 9. 2018 v prostorách obřadní síně zlínské radnice.

Úvodní slovo pronesla náměstkyně primátora města Zlína, Bc. Kateřina Francová, a zhodnotila své působení v pozici náměstkyně primátora pro sociální oblast. Hovořila o krocích, které se podařily (např. nastavení financování sociálních služeb, vznik 4 klubů seniorů, vznikla nová ocenění Zasloužilý senior, Zlínský anděl, koupilo se 10 polohovacích postelí do půjčoven kompenzačních pomůcek, zřídilo se 6 bytů pro osoby s duševním onemocněním), dále se věnovala i věcem, které se nepovedly dotáhnout do zdárného konce a to konktrétně výstavba nových bytů chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním na ulici Mostní, nepodařil se postavit Dům se zvláštním režimem a ve Zlíně je nedostatek kapacit v domech pro seniory.
Dále se jednání zúčastnil náměstek primátora města Zlína, Ing. et Ing. Jiří Korec, přítomné hosty přivítal a poděkoval organizacím za jejich práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Informoval o práci v bytové komisi a o převzetí Domu s byty zvláštního určení na ulici Broučkova.

Každý s přítomných hostů se představil a zároveň představil práci organizace, kterou zastupuje.

Bc. Soňa Moravcová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, informovala o aktivitách v projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku", dále se v prezentaci věnovala prioritám a cílům pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením.

Přítomní náměstci poděkovali všem přítomným za jejich spolupráci a práci ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Zapsala: Soňa Moravcová

Divadelní představení pro seniory ze Zlína a Trenčína

Po necelém roce uspořádalo naše město opět bezplatné divadelní představení pro seniory. Tentokrát se herci Městského divadla Zlín představili v „komediální detektivce" Smrt v hotelu Alexandria autora Petera Blacka.
Představení se konalo v úterý 14. 9. 2018. Zúčastnilo se ho rovněž 48 seniorů z partnerského města Trenčína a občané obcí zapojených do projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku".

Přítomné hosty přivítali ředitel divadla, pan Petr Michálek, náměstkyně primátora pro oblast sociální, Bc. Kateřina Francová, a pan primátor MUDr. Miroslav Adámek. Bylo oceněno pět aktivních zlínských seniorů. Byli jimi: paní Vítězslava Šimlíková ze Zlínského klubu seniorů (dále jen ZKS) – Klubu Kvítková, paní Bohumila Podhajská ze ZKS – Klubu Kvítková, pan Jaromír Žáček ze ZKS – Klubu Velíková, pan Antonín Hoke ze ZKS – Klubu Kvítková a pan Josef Jasenský ze ZKS – Klubu Štefánikova.

Hosté ze spřáteleného města Trenčína se po skončení představení přesunuli do klášterní budovy Regina, kde pro ně bylo připraveno drobné občerstvení. Společný program „vedl" Ing. Lubomír Svoboda ze ZKS – Klubu Kvítková, který hrál na svou krásnou harmoniku české, moravské a slovenské písně. I když udržitelnost projektu „Můj domov – region Bílé Karpaty" skončila minulý rok, jsme rádi, že se nám podařilo se opět ve Zlíně setkat. Společné přátelství tak pokračuje nadále.

Zapsaly: S. Moravcová, J. Pobořilová

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru