Česky

Česky

English

menu
zavřít

Akce v oblasti sociální

Rok 2016

Tradiční vánoční koncert – poděkování nejen zlínským andělům

Tradiční vánoční koncert se letos uskutečnil ve čtvrtek 1. prosince. Byl věnován zástupcům organizací, které poskytují sociální služby zlínským občanům, a zároveň byl odměnou zlínským andělům, tedy konkrétním lidem, kteří se v oblasti sociálních služeb zasloužili o to, aby se jiným (často méně šťastným) lidem žilo příjemněji. Konkrétní jména adeptů na ocenění navrhovali lidé z jednotlivých organizací a veřejnost. Členové Komise sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlín pak z návrhů vybrali zlínské anděly, kteří z rukou náměstkyně primátora Bc. Kateřiny Francové a zastupitelů Dany Kovaříkové a Tomáše Šenkeříka, obdrželi sošku anděla, plaketu a malý dárek. Anděly pro tuto příležitost ušily zručné pracovnice obecně prospěšné společnosti Centrum služeb postiženým Zlín.
Zlínskými anděly roku 2016 jsou Jitka Richterová z organizace NADĚJE, pobočka Zlín, Stanislava Hlavicová, bývalá vedoucí oddělení péče o děti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu města Zlína, Magdaléna Barabášová z Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín, Alena Pavlovská a Anna Plšková z Charity Zlín, Roman Herink, zakladatel organizace „Handicap(?)" a Jana Pobořilová, vedoucí Odboru sociálních věcí magistrátu města Zlína. Náměstkyně Kateřina Francová poděkovala rovněž Naděždě Materové za dlouholetou činnost ve Zlínských klubech seniorů na Podhoří a U Majáku, ve kterých vede cvičební aktivity.
Komorní orchestr Collegium Antonína Dvořáka představil Hudbu k ohňostroji od G. F. Händela, Balletti lamentabili od H. Bibera, a dále skladby M. A. Charpentiera, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, G. Bizeta, C. Gardela a S. Joplina. Na závěr zazněly klasické koledy Nesem Vám noviny, Půjdem spolu do Betléma a Narodil se Kristus Pán. Požitek z tohoto koncertu si mohli vychutnat i návštěvníci Vánočního jarmarku na náměstí před radnicí, kam byl koncert přenášen.
Po skončení hudební produkce pozvala paní náměstkyně hosty ke společnému přípitku a ještě jednou jim poděkovala za jejich práci v sociální oblasti. Přítomní hosté byli obdarováni přírodními mýdly, která vyrobili lidé se zdravotním postižením organizace ze „Slunečnice".

Více fotografií zde

Zapsala: Soňa Moravcová

Divadelní představení pro seniory ze Zlína a Trenčína

Opět po roce uspořádalo naše město bezplatné divadelní představení pro seniory. Tentokrát se herci Městského divadla ve Zlíně představili v překrásném muzikálovém kuse „Malované na skle" od Ernesta Brylla a Katarzyny Gärtnerové.
To se konalo ve čtvrtek 20. 10 2016. V rámci udržitelnosti projektu „Můj domov – region Bílé Karpaty se ho zúčastnilo rovněž 53 seniorů z partnerského města Trenčína. Přítomné hosty přivítal ředitel divadla, p. Petr Michálek, a náměstkyně primátora pro oblast sociální, Bc. Kateřina Francová, která ocenila pět aktivních zlínských seniorů. Byli jimi: pan Josef Kopečný ze Zlínského klubu seniorů (ZKS) Velíková, paní Božena Strnadlová a paní Marie Hrbáčková ze ZKS Kvítková, paní Milada Šimková ze sekce Učitelů a pracovníků ve školství tohoto klubu a Ing. Robert Křižák, jeden z předních organizátorů turistiky ve Zlíně. Senioři ze ZKS Podhoří pak představitelům města a úřadu poděkovali za dobrou spolupráci v uplynulém roce.
Hosté ze spřáteleného města Trenčína se po skončení představení přesunuli do Zlínského klubu 204, kde pro ně byla připravena prohlídka objektu a krátký program. Zazpívali nám a zatancovali zpěváci a tanečnice ze ZKS Kvítková, aktuální báseň přednesla paní Ludmila Pelechová a vystoupení ukončil trenčínský seniorský soubor Sihotiar. K dobré pohodě přispělo výborné občerstvení.
Již teď se těšíme na další setkání v partnerském městě Trenčíně, které se uskuteční v červnu příštího roku.

Více fotografií zde

Zapsala: J. Pobořilová

KULATÝ STŮL 2016 – Setkání poskytovatelů registrovaných sociálních služeb

I letos se uskutečnilo setkání u „kulatého stolu", tentokrát však v trochu jiném duchu. Ve čtvrtek 22. 10. 2016 se sešli představitelé statutárního města Zlína a magistrátu se zástupci organizací, které poskytují ve Zlíně a blízkém okolí registrované sociální služby.

Cílem tohoto setkání bylo nejen poděkovat jim za práci pro občany našeho města, ale především seznámit je se s novým způsobem financování sociálních služeb v roce 2017.

„Kulatý stůl" zahájila vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína, Ing. Jana Pobořilová. Následně ji vystřídali velice milí hosté. Nejdříve všechny přítomné pozdravila ministryně práce a sociálních věcí, Mgr. Michaela Marksová, která představitelům organizací poděkovala za jejich záslužnou práci a také je seznámila s novými informacemi ze sociální oblasti. K poděkování se přidala radní Krajského úřadu Zlínského kraje za sociální oblast, Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, a primátor statutárního města Zlína, MUDr. Miroslav Adámek.

Po této příjemné a milé návštěvě si vzala slovo náměstkyně primátora, Bc. Kateřina Francová, a přítomné uvedla do problematiky nového způsobu financování sociálních služeb v roce 2017. Podrobnou prezentaci na toto téma přednesla, Ing. Jana Ryšková a Mgr. Josef Zdražil. Při prezentaci - i po jejím skončení - měli poskytovatelé možnost diskutovat, popř. ihned řešit případné nejasnosti a dotazy.

Věříme, že toto setkání bylo pro poskytovatele sociálních služeb přínosné.

Zapsala: Mgr. Alena Podaná

Více fotografií zde

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY"

„Můj domov – region Bílé Karpaty"

Dne 9. 6. 2016 se v rámci udržitelnosti projektu „Můj domov – region Bílé Karpaty" uskutečnil zájezd 52 zlínských seniorů - a jejich dvoučlenného doprovodu z Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína - za přáteli do Trenčína. Partneři pro nás připravili prohlídku zrekonstruovaného hotelu Elizabeth (dříve hotel Tatra), po které následovala komentovaná prohlídka města, včetně vyhlídky z městské věže. Po krátkém rozchodu jsme se vydali do Centra seniorov, kde byl připraven program. Ten zahájily básničkami děti z mateřské školy. S připraveným pásmem písniček vystoupili manželé Jana a František Gazdošovi a zpěváci a zpěvačky ze Zlínského klubu seniorů na Kvítkové. Následoval je trenčínský seniorský soubor Sihotár, Po programu bylo připraveno malé občerstvení, a i při něm jsme si společně rádi zazpívali lidové písničky, které si ještě pamatujeme z dob společného státu. Za dešťových kapek jsme se se slovenskými seniory neradi rozloučili. Těšíme se na ně v říjnu, kdy se s námi zúčastní divadelního představení Malované na skle v Městském divadle Zlín.

Zapsaly: S. Moravcová, J. Pobořilová

Více fotografií zde

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru