Územně plánovací dokumentace

Územní plán Zlína - informace

.pdf informace o zrušených částech územního plánu 96,54 kB

Územní plán Zlína (právní stav k 12. 7. 2017)

.pdf Výkres základního členění území - západní část (s legendou) 7139,36 kB
.pdf Výkres základního členění území - východní část 7649,51 kB
.pdf Hlavní výkres - západní část (s legendou) 11372,23 kB
.pdf Hlavní výkres - východní část 12353,25 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - severní část (s legendou) 4428,77 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - střední část 5478,58 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - jižní část 3244,78 kB
.pdf Koordinační výkres - severní část (s legendou) 10610,27 kB
.pdf Koordinační výkres - střední část 13786,9 kB
.pdf Koordinační výkres - jižní část 4647,31 kB
.pdf Výkres dopravní infrastruktury - západní část (s legendou) 10822,48 kB
.pdf Výkres dopravní infrastruktury - východní část 11577,84 kB
.pdf Výkres zásobování vodou - západní část (s legendou) 8412,09 kB
.pdf Výkres zásobování vodou - východní část 9184,48 kB
.pdf Výkres odkanalizování - západní část (s legendou) 9785,04 kB
.pdf Výkres odkanalizování - východní část 10261,91 kB
.pdf Výkres zásobování el. energií - západní část (s legendou) 8880,61 kB
.pdf Výkres zásobování el. energií - východní část 9310,22 kB
.pdf Výkres zásobování plynem - západní část (s legendou) 8260,65 kB
.pdf Výkres zásobování plynem - východní část 8944,27 kB
.pdf Výkres zásobování teplem, spoje - západní část (s legendou) 12642,75 kB
.pdf Výkres zásobování teplem, spoje - východní část 9119,65 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - západní část (s legendou) 11286,12 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - východní část 12562,43 kB
.pdf Schéma ochrany a rozvoje hodnot území - západní část (s legendou) 8347,19 kB
.pdf Schéma ochrany a rozvoje hodnot území - východní část 8400,09 kB
.pdf Textová část ve znění změny č. 2 970,07 kB

Zpráva o uplatňování Územního plánu Zlína

.pdf Oznámení o schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Zlína 19,15 kB
.pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu Zlína 396,26 kB
.pdf Vyhodnocení připomínek 7805,28 kB

Změna č. 2 Územního plánu Zlína

.pdf Opatření obecné povahy č. 1/2017 3038,38 kB
.pdf Textová část 349,92 kB
.pdf Výkres základního členění území - západní část (s legendou) 5244,27 kB
.pdf Výkres základního členění území - východní část 6026,77 kB
.pdf Hlavní výkres - západní část (s legendou) 8869,76 kB
.pdf Hlavní výkres - východní část 8769,56 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výřez 1765,3 kB
.pdf Srovnávací text 1045,9 kB
.pdf Koordinační výkres - severní část (s legendou) 10788,83 kB
.pdf Koordinační výkres - střední část 25758,29 kB
.pdf Koordinační výkres - jižní část 8744,12 kB
.pdf Výkres dopravní infrastruktury - výřez 2296,7 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - západní část (s legendou) 10618,2 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - východní část 12022,48 kB
.pdf Příloha č. 5 - textová část 220,22 kB
.pdf Příloha č. 5 - výkres 5255,56 kB
.pdf Příloha č. 5 - tabulka 70,61 kB

Vymezení pojmů

.pdf Vymezené pojmy v ÚP Zlína 91,84 kB

Územní plán je k nahlédnutí u pořizovatele, tj. na Magistrátu města Zlína, středisku územního plánování. Dokumenty zveřejněné na webových stránkách mají pouze informativní charakter.

Územně plánovací dokumentace obcí v obvodu ORP Zlín

 

Přehled obcí v ORP Zlín

Město Fryšták v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje v rámci svého územního obvodu samo.

Bohuslavice u Zlína

.pdf Územní plán Bohuslavice u Zlína - hlavní výkres 863,08 kB
.pdf Územní plán Bohuslavice u Zlína - textová část návrhu 535,87 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Březnice

.pdf Územní plán obce Březnice s vyznačenými změnami 1186,95 kB
.pdf Změna č. 1 Územního plánu obce Březnice 13907,48 kB
.pdf Změna č. 2 Územního plánu obce Březnice 14285,21 kB
.pdf Změna č. 3 Územního plánu obce Březnice 4115,05 kB
.pdf Změna č. 5 Územního plánu obce Březnice 3257,55 kB
.pdf Změna č. 6 Územního plánu obce Březnice 5956,84 kB
.pdf Územní plán obce Březnice - textová část 32055,92 kB
.pdf Územní plán obce Březnice - vyhláška 6391,86 kB

Březůvky

.pdf Územní plán Březůvky - hlavní výkres 4681,3 kB
.pdf Územní plán Březůvky - textová část návrhu 328,17 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Dobrkovice

.pdf Územní plán Dobrkovice - hlavní výkres 621,78 kB
.pdf Územní plán Dobrkovice - textová část návrhu 244,73 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Doubravy

.pdf Územní plán sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Doubravy s vyznačenými změnami 2309,22 kB
.pdf Změna č. 1 ÚPN SÚ Doubravy 3693,72 kB
.pdf Změna č. 3 ÚPN SÚ Doubravy 8585,19 kB
.pdf Změna č. 3D ÚPN SÚ Doubravy 5886,49 kB
.pdf Změna č. 4 ÚPN SÚ Doubravy 6281,33 kB
.pdf Změna č. 5 ÚPN SÚ Doubravy 12395,19 kB
.pdf Změna č. 6 ÚPN SÚ Doubravy 14938,74 kB
.pdf ÚPN SÚ Doubravy - textová část 22556,69 kB
.pdf ÚPN SÚ Doubravy - vyhláška 4351,21 kB
.pdf ÚPN SÚ Doubravy - vyhodnocení požadavků na zábor ZPF 8758,01 kB

Držková

.pdf Územní plán Držková - hlavní výkres 2677,46 kB
.pdf Územní plán Držková - textová část návrhu 299,57 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Hostišová

.pdf Územní plán Hostišová - hlavní výkres 537,73 kB
.pdf Územní plán Hostišová - textová část návrhu 737,47 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Hřivínův Újezd

.pdf Územní plán Hřivínův Újezd - hlavní výkres 1806,27 kB
.pdf Územní plán Hřivínův Újezd - textová část návrhu 267,69 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Hvozdná

.pdf Územní plán Hvozdná ve znění změny č. 1 - hlavní výkres 4635,03 kB
.pdf Územní plán Hvozdná ve znění změny č. 1 - textová část návrhu 254,9 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Kaňovice

.pdf Územní plán Kaňovice - hlavní výkres 1819,52 kB
.pdf Územní plán Kaňovice - textová část návrhu 328,31 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Karlovice

.pdf Územní plán Karlovice - hlavní výkres 482,41 kB
.pdf Územní plán Karlovice - textová část návrhu 686,02 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Kašava

.pdf Územní plán Kašava - hlavní výkres 1111,36 kB
.pdf Územní plán Kašava - textová část návrhu 194,38 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Kelníky

.pdf Územní plán sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Kelníky s vyznačenými změnami 2774,55 kB
.pdf Změna č. 1 ÚPN SÚ Kelníky 4971,32 kB
.pdf Změna č. 4 ÚPN SÚ Kelníky 12280,25 kB
.pdf Změna č. 5 ÚPN SÚ Kelníky 20118,33 kB
.pdf ÚPN SÚ Kelníky - textová část 25397,16 kB
.pdf ÚPN SÚ Kelníky - vyhláška 4792,76 kB
.pdf ÚPN SÚ Kelníky - návrh regulativů územního rozvoje 4903,38 kB
.pdf ÚPN SÚ Kelníky - vyhodnocení požadavků na zábor ZPF 6267,32 kB

Lhota

.pdf Územní plán Lhota - hlavní výkres 4500,96 kB
.pdf Územní plán Lhota - textová část návrhu 170,26 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Lípa

.pdf Územní plán Lípa - hlavní výkres 2022,6 kB
.pdf Územní plán Lípa - textová část návrhu 202,48 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Lukov

.pdf Územní plán Lukov - hlavní výkres 1095,38 kB
.pdf Územní plán Lukov - textová část návrhu 448,7 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Lukoveček

.pdf Územní plán Lukoveček - hlavní výkres 2050,79 kB
.pdf Územní plán Lukoveček - textová část návrhu 455,21 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Machová

.pdf Územní plán Machová - hlavní výkres 700,2 kB
.pdf Územní plán Machová - textová část návrhu 311,12 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Mysločovice

.pdf Územní plán Mysločovice - hlavní výkres 792,32 kB
.pdf Územní plán Mysločovice - textová část návrhu 537,87 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Ostrata

.pdf Územní plán Ostrata - hlavní výkres 1358,81 kB
.pdf Územní plán Ostrata - textová část návrhu 658,7 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Provodov

.pdf Územní plán Provodov - hlavní výkres 3055,96 kB
.pdf Územní plán Provodov - textová část návrhu 369,9 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Racková

.pdf Územní plán Racková - hlavní výkres 941,29 kB
.pdf Územní plán Racková - textová část návrhu 209,1 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Sazovice

.pdf Územní plán Sazovice - hlavní výkres 727,19 kB
.pdf Územní plán Sazovice - textová část návrhu 744,28 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Šarovy

.pdf Územní plán Šarovy - hlavní výkres 705,02 kB
.pdf Územní plán Šarovy - textová část návrhu 722,08 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Tečovice

.pdf Územní plán Tečovice - hlavní výkres 1359,51 kB
.pdf Územní plán Tečovice - textová část návrhu 473,08 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Velký Ořechov

.pdf Územní plán Velký Ořechov - hlavní výkres 1033,52 kB
.pdf Územní plán Velký Ořechov - textová část návrhu 536,59 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Vlčková

.pdf Územní plán Vlčková - hlavní výkres 807,1 kB
.pdf Územní plán Vlčková - textová část návrhu 337,8 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Želechovice nad Dřevnicí

.pdf Územní plán Želechovice nad Dřevnicí - hlavní výkres 1589,35 kB
.pdf Územní plán Želechovice nad Dřevnicí - textová část návrhu 283,83 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '18»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky