Česky

Česky

English

menu
zavřít

Středisko územního plánování

Územně analytické podklady (ÚAP)

Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

Územně analytické podklady se zpracovávají dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Územně analytické podklady (ÚAP) jsou v těchto ustanoveních nově vymezeným druhem územně plánovacích podkladů, které mají za úkol zjišťovat i vyhodnocovat stav a vývoj území. Současně jsou jedním z podkladů pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změn a pro rozhodování v území.
Úkolem ÚAP je zjistit a vyhodnotit hodnoty území, limity využití území, záměry na provedení změn v území a problémy, které mají být řešeny v ÚPD, na jejichž základě je poté vypracován Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ).

ÚAP jsou pořizovány pro celý obvod ORP Zlín, tj. pro všech 30 obcí ve správním obvodu. Dochází k průběžné aktualizaci, přičemž jednou za čtyři roky je aktualizace úplná, na kterou navazuje vypracování RURÚ.

ÚAP

V rámci partnerství při jednotném pořízení a správě územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu k zajištění jednotného zpracování jsou informace o ÚAP dostupné na portálu JUAP: www.juap-zk.cz (ke vstupu slouží odrážka =) Vstup na portál JUAP).

Prvotní pořízení ÚAP bylo financováno z Integrovaného operačního programu, více na: "Poskytnuté dotace"

Dokumenty ke stažení ze složky RURÚ 2020

RURÚ ORP Zlín 2020 - problémy k řešení v ÚPD

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

RURÚ ORP Zlín 2020 - textová část

7.72MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky RURÚ 2016

RURÚ ORP Zlín 2016 - problémy k řešení v ÚPD

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

RURÚ ORP Zlín 2016 - textová část

4.52MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky RURÚ 2014

RURÚ ORP Zlín 2014 - problémy k řešení v ÚPD

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

RURÚ ORP Zlín 2014 - textová část

9.63MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky RURÚ 2012

Legenda k problémovému výkresu

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Problémový výkres

13.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Souhrnné vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek - kartogram

0.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Souhrnné vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek - tabulka obcí

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Dálkový přístup k ÚAP

prezentace k Portálu JUAP

2.47MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru