Česky

Česky

English

menu
zavřít

Územní studie

Územní studie Zlín

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Zlín - BI 372 ul. Lazy VI

Výkres širších vztahů

3.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Provozně funkční schéma - doprava

0.43MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres technické infrastruktury

0.5MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Schématické řezy územím

0.32MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Schématické řezy územím II

0.32MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Zlín – lokalita BH 1150

Územní studie Zlín, lokalita BH 1150

16.8MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Růmy - BI 489

Výkres technické infrastruktury

0.36MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres řezů územím

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres širších vztahů

1.18MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Zlín - Růmy, SO.1 - 484, 485, 488, P* 437

Hlavní výkres - varianta A

1.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Koordinační výkres - varianta A

1.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Jaroslavice u Zlína - BI 375 a,b,c,d

Koordinační výkres

0.77MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres širších vztahů

1.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Jaroslavice u Zlína - BI 376

Koordinační výkres

0.58MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres vlastnických vztahů s návazností na dopravní napojení

0.94MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres širších vztahů

2.64MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Jaroslavické paseky

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Jaroslavice - Doplnění zastavěného území o možné stavby v zahradách

01_US_Jaroslavice_SIRSI_VZTAHY-Rozvržení2

0.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

02_US_Jaroslavice_letecká_mapa-Rozvržení2

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

03_US_Jaroslavice_UP-Rozvržení2

1.62MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

04_US_Jaroslavice-Rozvržení2

0.35MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Jaroslavice (neslouží pro rozhodování v území)

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Klečůvka - Lazy

Výkres situace inženýrských sítí

0.73MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres situace vlastnických vztahů

0.71MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres situace zastavovací - hlavní výkres

0.76MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Zlín, ul. Václavská, p.č. 302/2 a st. 712

Územní studie Zlín - Kudlov, lokalita Václavská

2.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Louky - lokalita SO 950

Výkres řezů územím

1.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres širších vztahů

1.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Lužkovice - Nadevsí - lokalita BI 6, 7, 8

Doplnění územní studie

4.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres situace inženýrských sítí

0.36MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres situace vlastnických vztahů

0.61MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres situace zastavovací - varianta D

0.62MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres situace širších vztahů

0.36MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Lužkovice - Padělky - I. etapa

Územní studie Zlín - Lužkovice, lokalita Padělky - I. etapa

11.6MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Malenovice — historické centrum

Územní studie Zlín - Malenovice, historické centrum

22.43MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Ostrá Horka

Výkres řezu územím

0.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Příluky

Výkres dopravní a technické infrastruktury

0.5MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres situace - parcelace, vlastnické vztahy

0.47MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Boněcko

Výkres situace inženýrských sítí

0.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres situace zastavovací - hlavní výkres

0.73MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Změna prostorových regulací

0.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Příluky u Zlína -Boněcký rybník

Koordinační výkres.pdf

3.52MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Ronzovy paseky-Záhoří

Výkres urbanistického návrhu

0.94MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres veřejných prostranství

0.83MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres řezu územím

2.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres širších vztahů

2.76MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkresy dopravní a technické infrastruktury

4.67MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Prštné - lokalita B 118

Výkres dopravní a technické infrastruktury

0.45MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres urbanistického řešení

0.45MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres řezů územím

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres širších vztahů

0.86MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky ÚZEMNÍ STUDIE ZLÍN - ŠTÍPA, LOKALITA SO.2 298; druhá aktualizace - III. etapa

Výkres situace řešeného území

1.96MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres širších vztahů

1.42MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres urbanistické koncepce varianta solitérní rodinné domy

2.74MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres urbanistické koncepce varianta řadové domy

2.74MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres technické infrastruktury

2.92MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky ÚZEMNÍ STUDIE ZLÍN - ŠTÍPA, LOKALITA SO.2 298; První AKTUALIZACE

Výkres širších vztahů

21.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zákres do leteckého snímku

30.67MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres technické infrastruktury

0.38MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres urbanistické koncepce

0.37MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky ÚZEMNÍ STUDIE ZLÍN - ŠTÍPA, LOKALITA SO.2 298; Původní (platná pouze pro první etapu)

Výkres urbanistické koncepce

0.37MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Uzemní studie Štípa BI 337

ÚZEMNÍ STUDIE ZLÍN - ŠTÍPA, LOKALITA BI 337

0.69MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Štípa, parc. č.725, 726/1

Výkres širších vztahů

0.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Vršava

Výkres návrhu dopravní a technické infrastruktury

0.8MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres urbanistického řešení

1.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres řezu územím

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výkres širších vztahů

0.37MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Vršava - lokalita BI 227

Dokumenty ke stažení ze složky Územní studie Zlín, Prštné - ulice L. Váchy, třída T. Bati (NESLOUŽÍ PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ)

Územní studie Zlín, Prštné - ulice L. Váchy, třída T. Bati

42.57MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Do územních studií je možno nahlížet:

- na Magistrátu města Zlína, Oddělení prostorového plánování, středisku územního plánování,

- na Magistrátu města Zlína, Odboru stavebních a dopravních řízení - stavebním úřadu,

- na Krajském úřadu Zlínského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu (u studií pořízených po 1. 1. 2018).

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru