Česky

Česky

English

menu
zavřít

Doprava

Vraky a vozidla s dlouhodobě propadlou STK

KATEGORIE

Vrak dle zákona č. 13/1997 Sb.

Vozidlo s dlouhodobě propadlou STK

DEFINICE/URČENÍ

Vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, popř. vozidlo, které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku (VIN). Vozidlo, které je teoreticky schopné provozu (neodpovídá definici vraku), ale má propadlou STK déle než 6 měsíců.

I. KROK MĚSTA

Vlastník komunikace dává žádost správnímu orgánu k zahájení řízení o odstranění vraku.

Orgán určí provozovateli vraku povinnost jej odstranit či obnovit jeho technickou způsobilost do 2 měsíců.

Provozovatel takového vozidla se dopouští přestupku. Případ je předán příslušnému správnímu orgánu, který zašle provozovateli dopis upozorňující na novelizaci zákona a na skutečnost, že se svým konáním dopouští přestupku. Zároveň s tím přistoupí správní orgán k represivnímu řešení formou pokutování provozovatele.

II. KROK MĚSTA

Pokud vrak jeho provozovatel ve vymezené lhůtě neodstraní nebo u něj neobnoví STK, vlastník komunikace zajistí odtah a likvidaci vraku. V případě, že provozovatel vozidla neuhradí pokutu ve stanovené lhůtě, je vyzván k obnovení propadlé STK či odstranění vozidla z komunikace ve lhůtě do 2 měsíců.

III. KROK MĚSTA

  Po marném uplynutí lhůty vlastník komunikace vozidlo odtáhne a uskladní na hlídané ploše. Následně vyzve provozovatele vozidla k jeho vyzvednutí a úhradě nákladů za odtah a uskladnění vozu. V případě, že si provozovatel vozidlo do 3 měsíců nevyzvedne, zahájí vlastník komunikace prodej vozidla ve veřejné dražbě.

 

Dlouhodobě odstavené vozidlo, neodpovídá-li 1. a 2. definici

Vozidlo, které není vrakem a nemá propadlou STK o déle jak 6 měsíců se ničeho protiprávního nedopouští a tedy jej nelze řešit.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru