Česky

Česky

English

menu
zavřít

Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 - 2020

Aktuálně

26. 5. 2021 / Vyhlášení výzev č. 41., 43., 48. a 49. k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 26.5.2021 byla vyhlášena 41. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZAJIŠTĚNÍ PROSTOR A VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ IV. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

Dne 26.5.2021 byla vyhlášena 43. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu MODERNIZACE NAPOJENÍ AGLOMERACE NA SILNIČNÍ SÍŤ TEN-T III. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

Dne 26.5.2021 byla vyhlášena 48. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH A V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ IV. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

Dne 26.5.2021 byla vyhlášena 49. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu NAVÝŠENÍ KAPACITY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ SKUPINY OBYVATEL VI. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

12. 5. 2021 / Vyhlášení výzev č. 42., 45., 46. a 47. k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 12.5.2021 byla vyhlášena 42. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK BAŤOVSKÉHO OBDOBÍ III. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

Dne 12.5.2021 byla vyhlášena 45. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY III. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

Dne 12.5.2021 byla vyhlášena 46. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu REALIZACE DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ V SÍDLECH III. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

Dne 12.5.2021 byla vyhlášena 47. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu PROPOJENÍ SÍDEL A DOBUDOVÁNÍ UCELENÉ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

19. 1. 2021 / Vyhlášení 44. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 19.1.2021 byla vyhlášena 44. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZASTÁVEK VEŘEJNÉ DOPRAVY S DŮRAZEM NA MULTIMODÁLNÍ VAZBY V. Dokumentace k této výzvě je k nalezní v sekci Výzvy.

 

15. 7. 2020 / Vyhlášení 40. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 15. 7. 2020 byla vyhlášena 40. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu NAVÝŠENÍ KAPACITY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ SKUPINY OBYVATEL V. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

21. 1. 2020 / Vyhlášení 39. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 21. 1. 2020 byla vyhlášena 39. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu MODERNIZACE NAPOJENÍ AGLOMERACE NA SILNIČNÍ SÍŤ TEN-T II. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

21. 1. 2020 / Vyhlášení 38. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 21. 1. 2020 byla vyhlášena 38. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH A V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ III. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

21. 1. 2020 / Vyhlášení 37. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 21. 1. 2020 byla vyhlášena 37. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH IV. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

17. 12. 2019 / Vyhlášení 36. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 17. 12. 2019 byla vyhlášena 36. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu NAVÝŠENÍ KAPACITY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ SKUPINY OBYVATEL IV. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

23. 10. 2019 / Vyhlášení 35. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 23. 10. 2019 byla vyhlášena 35. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY II. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

23. 10. 2019 / Vyhlášení 34. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 23. 10. 2019 byla vyhlášena 34. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZASTÁVEK VEŘEJNÉ DOPRAVY S DŮRAZEM NA MULTIMODÁLNÍ VAZBY IV. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

14. 8. 2019 / Vyhlášení 33. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 14. 8. 2019 byla vyhlášena 33. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZAJIŠTĚNÍ HMOTNÉHO ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB III. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

7. 5. 2019 / Vyhlášení 32. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 7. 5. 2019 byla vyhlášena 32. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZAJIŠTĚNÍ PROSTOR A VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ III. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

5. 3. 2019 / Vyhlášení 31. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne  5. 3. 2019 byla vyhlášena 31. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu PROPOJENÍ SÍDEL A DOBUDOVÁNÍ UCELENÉ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY IV. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

5. 3. 2019 / Vyhlášení 30. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne  5. 3. 2019 byla vyhlášena 30. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH III. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

12. 12. 2018 / Vyhlášení 29. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne  12. 12. 2018 byla vyhlášena 29. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZAJIŠTĚNÍ PERSONÁLNÍHO A PROVOZNÍHO ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

11. 12. 2018 / Vyhlášení 28. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne  11. 12. 2018 byla vyhlášena 28. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉHO ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

27. 11. 2018 / Vyhlášení 27. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne  27. 11. 2018 byla vyhlášena 27. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZEFEKTIVNĚNÍ SILNIČNÍHO PROVOZU PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE INTELIGENTNÍCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

27. 11. 2018 / Vyhlášení 26. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 27. 11. 2018 byla vyhlášena 26. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu PROPOJENÍ SÍDEL A DOBUDOVÁNÍ UCELENÉ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY III. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

24. 10. 2018 / Vyhlášení 25. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 24. 10. 2018 byla vyhlášena 25. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu NAVÝŠENÍ KAPACITY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ SKUPINY OBYVATEL III. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

24. 10. 2018 / Pozvánka na výroční konferenci IROP „Přínosy inteligentních dopravních systémů financovaných z ESIF"

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zve na výroční konferenci, která se bude konat 24. října 2018 v Ostravě.

Pozvánka ke stažení    Program ke stažení

29. 8. 2018 / Vyhlášení 24. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 29. 8. 2018 byla vyhlášena 24. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu REALIZACE DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ V SÍDLECH II. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

25. 7. 2018 / Vyhlášení 23. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 25. 7. 2018 byla vyhlášena 23. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZAJIŠTĚNÍ HMOTNÉHO ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

11. 7. 2018 / Vyhlášení 22. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 11. 7. 2018 byla vyhlášena 22. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu MODERNIZACE A ROZŠIŘOVÁNÍ TROLEJBUSOVÝCH TRATÍ. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

11. 7. 2018 / Vyhlášení 21. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 11. 7. 2018 byla vyhlášena 21. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZAJIŠTĚNÍ PROSTOR A VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

24. 5. 2018 / Ukončení 1. výzvy

V souladu s vypršením doby platnosti vyjádření Řídicího výboru IPRÚ byl ukončen příjem žádostí o podporu do 1. výzvy k předkládání projektových záměrů NAVÝŠENÍ KAPACITY MATEŘSKÝCH ŠKOL V ÚZEMÍ.

 

26. 4. 2018 / Vyhlášení 20. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 26. 4. 2018 byla vyhlášena 20. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZASTÁVEK VEŘEJNÉ DOPRAVY S DŮRAZEM NA MULTIMODÁLNÍ VAZBY III. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

25. 4. 2018 / Vyhlášení 19. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 25. 4. 2018 byla vyhlášena 19. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu PROPOJENÍ SÍDEL A DOBUDOVÁNÍ UCELENÉ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY II. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

25. 4. 2018 / Vyhlášení 18. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 25. 4. 2018 byla vyhlášena 18. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH II. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

13. 3. 2018 / Vyhlášení 17. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 13. 3. 2018 byla vyhlášena 17. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK BAŤOVSKÉHO OBDOBÍ II. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

24. 1. 2018 / Vyhlášení 16. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 24. 1. 2018 byla vyhlášena 16. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu NAVÝŠENÍ KAPACITY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ SKUPINY OBYVATEL II. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

22. 1. 2018 / Ukončení 6. a 10. výzvy

Dne 22. 1. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu do 6. výzvy k předkládání projektových záměrů OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK BAŤOVSKÉHO OBDOBÍ a 10. výzvy k předkládání projektových záměrů ZAJIŠTĚNÍ PROSTOR A VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ.

 

22. 11. 2017 / Vyhlášení 15. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 22. 11. 2017 byla vyhlášena 15. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZASTÁVEK VEŘEJNÉ DOPRAVY S DŮRAZEM NA MULTIMODÁLNÍ VAZBY II. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

11. 10. 2017 / Vyhlášení 14. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 11. 10. 2017 byla vyhlášena 14. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu MODERNIZACE NAPOJENÍ AGLOMERACE NA SILNIČNÍ SÍŤ TEN-T. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

11. 10. 2017 / Vyhlášení 13. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 11. 10. 2017 byla vyhlášena 13. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu NAVÝŠENÍ KAPACITY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ SKUPINY OBYVATEL. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

26. 9. 2017 / Vyhlášení 12. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Dne 26. 9. 2017 byla vyhlášena 12. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH A V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ II. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

29. 6. 2017 / Vyhlášení 11. výzvy k předkládání projektových záměrů

Dne 29. 6. 2017 byla vyhlášena 11. výzva k předkládání projektových záměrů VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZASTÁVEK VEŘEJNÉ DOPRAVY S DŮRAZEM NA MULTIMODÁLNÍ VAZBY. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

29. 6. 2017 / Vyhlášení 10. výzvy k předkládání projektových záměrů

Dne 29. 6. 2017 byla vyhlášena 10. výzva k předkládání projektových záměrů ZAJIŠTĚNÍ PROSTOR A VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

28. 6. 2017 / Vyhlášení 9. výzvy k předkládání projektových záměrů

Dne 28. 6. 2017 byla vyhlášena 9. výzva k předkládání projektových záměrů PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

18. 5. 2017 / Vyhlášení 8. výzvy k předkládání projektových záměrů

Dne 18. 5. 2017 byla vyhlášena 8. výzva k předkládání projektových záměrů PODPORA DALŠÍCH FOREM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

17. 5. 2017 / Vyhlášení 7. výzvy k předkládání projektových záměrů

Dne 17. 5. 2017 byla vyhlášena 7. výzva k předkládání projektových záměrů PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH A V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

20. 4. 2017 / Vyhlášení 6. výzvy k předkládání projektových záměrů

Dne 20. 4. 2017 byla vyhlášena 6. výzva k předkládání projektových záměrů OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK BAŤOVSKÉHO OBDOBÍ. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

12. 4. 2017 / Vyhlášení 5. výzvy k předkládání projektových záměrů

Dne 12. 4. 2017 byla vyhlášena 5. výzva k předkládání projektových záměrů REALIZACE DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ V SÍDLECH. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

22. 3. 2017 / Vyhlášení 4. výzvy k předkládání projektových záměrů

Dne 22. 3. 2017 byla vyhlášena 4. výzva k předkládání projektových záměrů MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

9. 3. 2017 / Vyhlášení 3. výzvy k předkládání projektových záměrů

Dne 9. 3. 2017 byla vyhlášena 3. výzva k předkládání projektových záměrů ZAJIŠTĚNÍ HMOTNÉHO ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

7. 3. 2017 / Revize 2. výzvy k předkládání projektových záměrů

Dne 7. 3. 2017 byla provedena revize 2. výzvy k předkládání projektových záměrů PROPOJENÍ SÍDEL A DOBUDOVÁNÍ UCELENÉ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY. Tato revize je k nalezení v sekci Výzvy > 2. výzva k předkládní projektových záměrů.

 

23. 2. 2017 / Vyhlášení 2. výzvy k předkládání projektových záměrů

Dne 23. 2. 2017 byla vyhlášena 2. výzva k předkládání projektových záměrů PROPOJENÍ SÍDEL A DOBUDOVÁNÍ UCELENÉ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

8. 12. 2016 / Vyhlášení 1. výzvy k předkládání projektových záměrů

Dne 8. 12. 2016 byla vyhlášena 1. výzva k předkládání projektových záměrů NAVÝŠENÍ KAPACITY MATEŘSKÝCH ŠKOL V ÚZEMÍ. Dokumentace k této výzvě je k nalezení v sekci Výzvy.

 

1. 9. 2016 / Akceptace IPRÚ

Dne 1. 9. 2016 byl doručen poslední z akceptačních dopisů řídicích orgánů, strategie Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 splnila podmínky formálního i věcného hodnocení. Finální verzi dokumentu naleznete na adrese.

Nyní bude následovat zahájení implementační fáze. Vyhlášení prvních výzev, do kterých se budou moci hlásit předkladatelé projektových záměrů, se předpokládá v říjnu – listopadu letošního roku.

 

26. 2. 2016 / Předložení žádosti o podporu IPRÚ

Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 byl ve své finální podobě předložen do Výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných plánů rozvoje území. IPRÚ Zlín v přeloženém znění naleznete na stránce Dokumenty ke stažení zde.

Nyní bude následovat proces formálního hodnocení IPRÚ Zlín ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR a ze strany řídících orgánů operačních programů. Akceptaci IPRÚ Zlín očekáváme v červnu 2016 a od července 2016 pak předpokládáme zahájení realizace IPRÚ a vyhlášení prvních výzev.

 

10. 12. 2015 / Schválení IPRÚ

Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 byl schválen na jednání Zastupitelstva města Zlína dne 10. 12. 2015 pod číslem jednacím 65/8Z/2015. Tímto usnesením byl také MUDr. Miroslav Adámek, primátor statutárního města Zlína, pověřen dopracováním IPRÚ po formální stránce do souladu s podmínkami Výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných plánů rozvoje území.

 

14. 10. 2015 / Vydání souhlasného stanoviska SEA

Dne 14. 10. 2015 vydal Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasné stanovisko k návrhu koncepce „Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 - 2020", v jehož rámci formuloval soubory závazných podmínek, opatření ke zmírnění negativního vlivu a doporučení.

 

Pozvánka na veřejné projednání IPRÚ Zlín – SEA

14. 1. 2015 / Řízení SEA – závěr zjišťovacího řízení

Dne 18. 12. 2014 vydal Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Závěr zjišťovacího řízení podle  § 10d  zákona  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí následovně:

„Koncepce „Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020" naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,  proto bude  zpracováno vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví  dle ustanovení § 10e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí."

Informace o závěru zjišťovacího řízení byla zveřejněna dne 8. 1. 2014 na úřední desce Magistrátu města Zlína. Závěr zjišťovacího řízení bude po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění této informace k nahlédnutí na Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína (dveře č. 335), Zarámí 4421, kde si lze činit výpisy, opisy, případně kopie.

 

21. 11. 2014 / Řízení SEA

V souladu s požadavky § 10c, odst. 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, připravilo město Zlín ve spolupráci s externím zpracovatelem oznámení koncepce „Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020“. Vzhledem k charakteru území dotčeného touto koncepcí, je ve smyslu § 22, písm. b) výše uvedeného zákona posuzování v působnosti Krajského úřadu Zlínského kraje. Oznámení koncepce tak bylo dne 7. 11. 2014 předáno Krajskému úřadu Zlínského kraje.

Oznámení koncepce bylo dne 18. 11. 2014 zveřejněno v informačním systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_ZLK014K, kód koncepce ZLK014K. Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce ve smyslu § 10c odst. 3 citovaného zákona Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje, tj. do 8. 12. 2014.

 

1. 9. 2014 / Koncept IPRÚ a jeho dopracování

Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 – 2020 (IPRÚ) byl v průběhu srpna 2014 dopracován do podoby konceptu. Koncept IPRÚ obsahuje úvodní informace, analytickou část, strategickou část a některé přílohy. Zpracovaný koncept je zveřejněn v této sekci internetových stránek města Zlína. Koncept byl zpracován za situace, kdy:

  • nebyl znám maximálně možný finanční rozsah IPRÚ,
  • nebyly známy alokace na IPRÚ v relevantních operačních programech,
  • nebyly schváleny finální verze relevantních operačních programů,
  • pracovní verze některých operačních programů nebyly dostatečné konkrétní, aby bylo možno posoudit financovatelnost některých navržených opatření a aktivit.

Z těchto důvodů je zpracovaný koncept strategie IPRÚ Zlín pojat šířeji na základě identifikovaných potřeb, její zúžení bude předmětem dalšího postupu.

Dopracování IPRÚ bude provedeno v první polovině roku 2015 a bude se odvíjet od finálních znění příslušných metodik, operačních programů a vymezených alokací pro jednotlivé IPRÚ, které by již tou dobu měly být k dispozici.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru