Česky

Česky

English

menu
zavřít

Dotace

Ekologie

Žádosti o finanční podporu z Ekofondu

se podávají v elektronické podobě prostřednictvím níže uvedeného odkazu na webovou aplikaci, povinné přílohy žádosti žadatel připojí formou naskenovaných či ofocených dokladů. Osoby bez datové schránky nebo bez zaručeného elektronického podpisu vyplněnou žádost následně vytisknou, podepíší a doručí (již bez příloh) v termínu dle pravidel daného programu v úřední dny, tedy v pondělí a ve středu (8 – 17 hod.) na podatelně Magistrátu města Zlína

nebo

zašlou poštou na adresu Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 760 01 Zlín.

Příjem žádostí v rámci Odboru životního prostředí a zemědělství bude zahájen dne 1. 4. 2024 od 08:00 hodin.
Příjem žádostí v rámci Odboru městské zeleně bude zahájen dne 1. 5. 2024 od 08:00 hodin do 31. 5. 2024 do 14:00 hodin.

Webová aplikace pro příjem žádostí bude dostupná od uvedeného času po dobu stanovenou v jednotlivých dotačních programech.

Podrobné pokyny ohledně postupu podávání žádostí – viz odkaz výše v okně „Pokyny pro podávání žádostí – Ekofond“.

 

FORMULÁŘ k vyplnění:

https://formulare.zlin.eu/zadostekofondprojekty

Pozn.: Po kliknutí na odkaz můžete být vyzváni k instalaci doplňkového softwaru, který si prosím nainstalujte.

Kontaktní osoby pro jednotlivé programy:

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Libuše Bartolčicová, tel. 577 630 982, Odbor životního prostředí a zemědělství

Projekty ke zlepšení stavu ŽP a Odkanalizování objektů
Martina Vašátková, tel. 577 630 955, Odbor životního prostředí a zemědělství

Odborné ošetření dřevin
Daniel Poisel, tel. 577 630 941, Odbor životního prostředí a zemědělství

Kácení stromů
Radoslava Úředníčková, tel. 577 630 961, Odbor městské zeleně

Žádosti o poskytnutí finančního daru na kastrace koček a kocourů

FORMULÁŘ k vyplnění:

Kastrace koček a kocourů -  
https://www.zlin.eu/file/652d290def23f0104e1d8f73

Kontaktní údaje:

Jolana Michenková, tel. 577 630 925, Odbor životního prostředí a zemědělství
Josef Červenka, tel. 577 630 946, Odbor životního prostředí a zemědělství

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru