Česky

Česky

English

menu
zavřít

Dotace

Ekologie

UPOZORNĚNÍ

Vyplněnou vytištěnou žádost o dotaci vč. všech povinných příloh, lze předkládat do odvolání v úřední dny, tedy v pondělí a ve středu (8 – 17 hod.) na podatelně Magistrátu města Zlína

nebo

zaslat poštou do na adresu Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství (v případě dotací na kácení stromů Odbor městské zeleně), Zarámí 4421, 760 01 Zlín, popř. zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky statutárního města Zlín: 5ttb7bs).

V případě potřeby Vám budou telefonicky nápomocni pracovníci Odboru životního prostředí a zemědělství na tel.: 577 630 951 nebo pracovníci Odboru městské zeleně na tel.: 577 630 961.

Formulář žádosti

 FORMULÁŘE k vyplnění ZDE:

Odkanalizování objektů - https://formulare.zlin.eu/zadostekofondodkanalizovani
Údržba trvalého travního drnu - 
https://formulare.zlin.eu/zadostekofondtravnidrn
Kácení stromů - https://formulare.zlin.eu/zadostekofondkacenistromu
Výsadba a údržba zeleně - 
https://formulare.zlin.eu/zadostekofondvysadbazelene
Projekty - 
https://formulare.zlin.eu/zadostekofondprojekty

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta - https://formulare.zlin.eu/zadostekofondevvo

Pozn. Po kliknutí na odkaz můžete být vyzvání k instalaci doplňkového softwaru, který si prosím nainstalujte.

Postup pro podání žádosti

Organizace a občané, které mají datovou schránku:

 • vyplníte formulář,
 • pomocí tlačítka Zkontrolovat zjistíte, zda máte ve formuláři vyplněná všechna povinná políčka,
 • zvolíte odeslání formuláře pomocí možnosti Odeslat přes datovou schránku, budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů do své datové schránky,
 • po odeslání si formulář stáhněte do „pdf" a uložte si ho na svůj počítač.

Organizace a občané disponující elektronickým podpisem:

 • vyplníte formulář,
 • pomocí tlačítka Zkontrolovat zjistíte, zda máte ve formuláři vyplněná všechna povinná políčka,
 • zvolíte možnost Elektronicky podepsat a odeslat e-mailem. Formulář podepíšete svým zaručeným elektronickým podpisem,
 • po odeslání si formulář stáhněte do „pdf" a uložte si ho na svůj počítač.

Organizace a občané, které nemají elektronický podpis:

 • vyplníte formulář,
 • pomocí tlačítka Zkontrolovat zjistíte, zda máte ve formuláři vyplněná všechna povinná políčka,
 • zvolte možnost Vytisknout vyplněný formulář,
 • formulář se zobrazí ve formátu „pdf", který vytisknete, současně si soubor stáhněte do „pdf" a uložte si ho na svůj počítač,
 • vytištěný formulář podepíšete (případně orazíte) a odešlete jej poštou na Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421, 760 01 Zlín, v případě žádostí o dotace na kácení stromů na Odbor městské zeleně, Zarámí 4077, 760 01 Zlín.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru