menu
zavřít

Žádost o informaci dle zák. č. 106/99 Sb

Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dokumenty ke stažení ze složky Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106-1999 Sb

Rekonstrukce ul. Ronzovy Paseky.pdf

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k pozemkům.pdf

0.25MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí dotací – spolky.pdf

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke stavbě pro reklamu.pdf

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k jednáním RMZ.pdf

0.22MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke smluvním vztahům.pdf

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k údajům fyzické osoby.pdf

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie písemností – identifikace a lokalizace.pdf

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nesouhlas s využitím území.pdf

1.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k zapracování stavby.pdf

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k přestupkům o sociálně-právní ochraně dětí.pdf

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k zahájení přestupkového řízení.pdf

0.47MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie sdělení - potvrzení existence stavby II.pdf

0.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie sdělení - potvrzení existence stavby.pdf

0.25MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k úpravám komunikace - ul. Broučkova.pdf

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k exekucím.pdf

0.34MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k poskytnutí kopie rozsudku.pdf

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k odstranění stavby.pdf

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k revitalizaci Baťova mrakodrapu.pdf

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k nedodaným faktům.pdf

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k pravidlům úřední komunikace.pdf

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k přestupkům.pdf

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nesouhlasné stanovisko k vyjádřením odboru dopravy.pdf

0.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke stavbě automyčky - Čepkov.pdf

0.26MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie územních rozhodnutí.pdf

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke stavbě Rezidence Čepkovská.pdf

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke skládce zeminy a stavební suti.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k dlouhodobé uzavírce.pdf

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k zemině - Jesle Tyršovo nábřeží.pdf

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k žádostem o pozemky.pdf

0.27MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k vydaným výzvám - pokuty

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke stavebnímu povolení

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke kopiím územního rozhodnutí, povolení a smluv

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k plánované výstavbě komunikace Prštné-Louky

0.37MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o parkovišti na pozemku SMZ

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k pozemkům

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Štípa kanalizační přípojka

0.26MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí informace o nejvyšší nabídce a výzva k úhradě

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zjednosměrnění Lesní Čtvrti

1.9MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

zjednosměrnění Lesní Čtvrti II

2.59MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Vlastnictví ke garáži

0.33MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zhotovení kopie dodatečného stavebního povolení

0.18MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k rekonstrukci vnitrobloku Na Honech I,II

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

závazné stanovisko restaurační zařízení

0.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zastavení stavebních prací_Kovárna Viva

0.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zaslání podkladů ke spisu

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zápis z veřejného projednání návrhu územního plánu obce Šarovy

0.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

žádost o přerušení nebo zrušení živnostenskéo oprávnění

0.27MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k poskytnutí stavebního povolení

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Žádost o výpůjčku

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke skládce odpadu - Malenovice

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k veřejné zakázce

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí kopie koordin. závazného stanoviska ke stavbě

0.32MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k pozemkům

0.17MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o právní analýze, postavení SMZ...

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí podkladů k bodu č. 8_22Z_2013

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke zřízení přírodního parku

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů

0.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k tržišti Pod Kaštany

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k řidičskému oprávnění

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k Tržišti Pod Kaštany

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Žádost o vyhotovení kopií listin - bytové projekty

0.22MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zpoplatnění komunálního odpadu v letech 1997-2016

0.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k pozemkům

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke zrušení čísla popisného(2)

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí seznamu jednotlivých komisí RMZ

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zaslání požadovaných fotografií na stavbu RD

0.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k platům a odměnám

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dotaz k využití trvalek

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k veřejné vyhlášce

0.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke stavebnímu řízení

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví SMZ

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k odstranění stavby

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k povolení staveb

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zodpovězení dotazů ohledně pozemku v k. ú. Zlín

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Parkovací místo pro ZTP - Kúty

0.4MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k pozemku-parkovací stání

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke komunikaci Prštné

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výše podpory Aerobik sport centrum Zlín

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o vodohospodářské infrastrukuře ve vlastnictví SMZ

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k přístupovému chodníku v Malenovicích

0.37MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o stavu implementace GDPR

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k podaným žádostem

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Silniční správní úřad - vydání pravomocných rozhodnutí

0.33MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k oplocení

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Řízení ve věci výstavby chodníku nebo jiných staveb - Štefánikova

0.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke stavebnímu souhlasu

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Územní plán Zlína

0.33MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Stavební projekty uvažované na rok 2016

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Revitalizace ulice J. A. Bati

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie požadovaného podání

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice

0.41MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dopravní značka Nebezpečí smyku

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Stavba na železniční vlečce

0.22MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Problémy s parkováním

0.49MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Místní šetření v lokalitě u Zoo Lešná

0.36MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dodatečné povolení stavby

0.49MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Využívání soukromých bezpečnostních agentur

0.45MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vyúčtování dotace

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

výstavba nákupních center 2005 - 2014

0.36MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

výše průměrného platu

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

výše nájmů, znalecké posudky

0.48MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výsadba zeleně, kácení stromů

0.99MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

výsadba v areálu KNTB

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Vyhlášky vydané v řízení

0.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vydání stavebního povolení, povolení o užívání stavby

0.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

výdaje na komunální služby

0.48MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výběr správních poplatků

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Vyúčtování energií

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke kolaudaci

0.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k rekonstrukci křižovatky Mostní a Březnická

0.33MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Působnost silničního správního úřadu pro účelové komunikace

0.18MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie spisového materiálu ve věci dopravní nehody

0.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Sdělení podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke schváleným investičním projektům

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

vodovody a kanalizace

0.43MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o poskytnutí protokolů z úředních jednání

0.18MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o poskytnutí územního rozhodnutí a stavebního povolení

0.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí kopií materiálů pro jednání ZMZ

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o bytech v krajském městě

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k dopravnímu přestupku

0.18MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k umístění stavby

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

územní rozhodnutí pro restaurační zařízení

0.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

územní rozhodnutí pro parkovací budku na parcele 1119_219

0.22MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

územní rozhodnutí na parkovací budovu

0.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

územní rozhodnutí Kostelec

0.41MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Územní plán Zlína

0.32MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

uzavírka fryšták Lešná

0.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Žádosti o územně plánovací informaci

0.17MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k pozemkům - Boněcko

0.63MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k cyklostezce

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Úsekové měření ve Zlíně

1.71MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Splašková a dešťová kanalizace

0.59MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí informací o zamítnutých žádostech o územním rozhodnutí

0.33MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke stavbám

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí fotografie a dokumentů ve věci přístavby

0.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace_kopie materiálů ZMZ_13.12.2018

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ze spisového materiálu na správní řízení

4.5MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Uchovávání dokumentů

0.01MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k umístění dopravního značení

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o vedení vyvlastňovacích řízení

0.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k dotazu na nevyřízenou stížnost ve věci MUF

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Požadované podklady z jednání Zastupitelstva města Zlína

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k deklaratorním řízením

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke strategii rozvoje města Zlína

0.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k finanční kontrole - příloha

0.26MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace-krčky obytných bloků-Jižní Svahy

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace stavební projekty

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k vrtu studny

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o opravě komunikace - Jaroslavické paseky

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o vybudování rozvodné soustavy

0.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke stavebnímu řízení

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Systém sběru využitelných složek

0.52MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke krácení odměny člena OVK

0.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

stavba schodiště, rampy, zábradlí

0.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o implementaci GDPR

0.27MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

smlouva se společností TSE spol. s. r. o.

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

smlouva o výpůjčce Klečůvka

0.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

smlouva o dílo se společností MANAG

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke komunikaci

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zajištění přenosu dat a informací

0.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Energie Sportovních klubů

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příjmy z místních poplatků

0.48MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

situační výkres k řešení dopravy ulice Díly IV

0.44MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

schválení rozpočtu SMZ

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí kopií materiálů ZMZ

0.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí dokumentů ke změnám stavby

0.25MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k pozemkům

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k plné moci

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k nádobě na komunální odpad

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o odstranění nepovolené stavby

0.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k OSPOD a Ceně města Zlína

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

rozhodnutí vydaná stavebním úřadem ve věci odstranění staveb na pozemcích v k.ú. Zlín

0.27MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

rozhodnurí mmzl86012

0.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

rozdělení ploch veřejné zeleně v k.ú. Zlín

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke zrušení čísla popisného(1)

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF

0.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Rekonstrukce ulice Filmová

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

regionální cyklostezka

0.44MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k centrálnímu zásobování teplem

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k pozemkům - územní souhlas stavebního úřadu

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k šířce komunikace

0.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k poplatkům za psa

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k vydání karty pro vjezd

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Statistiky přestupků

0.18MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Průměrný plat, průměrné odměny

0.54MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

provozní model,prodej akcií společnosti Vak Zlín...

0.26MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Protokol z kontrolní prohlídky

0.35MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

prodej a pronájem pozemků, na nichž se nachází veřejná parkovací místa

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

problémy s parkováním u polikliniky

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

přestupek - černá stavba

0.35MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

právní důvody pro umístění staveb

0.34MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Pracovní smlouva, směrnice

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k signalizačnímu zařízení

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace_kopie materiálů ZMZ_21 jednání

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zaslání požadovaných informací

0.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Posouzení umístění objektů vertikála, sousoší a kaple do krajiny v okolí Šarovy

0.33MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí kopie smlouvy s vítěznou firmou pro kopírování, isk, faxování a skenování

0.27MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

poplatky za lázeňský a rekreační pobyt

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

podklady k bodům 10P a 11P plánovaného jednání zastupitelstva dne 14.5. 2015

3.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Počet zaměstnanců v roce 2014

0.01MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Počet vydaných LL pro cizince

0.01MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke stavební parcele

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Žádost o zaslání dokladů

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k přípravě rekonstrukce-Ronzovy Paseky

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

plány realizací na rok 2015..

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Rekonstrukce hřiště

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Vydané rozhodnutí o umístění a provedení předmětných staveb

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke strukturálním fondům EU

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

petice k hřišti na ulici Prostřední

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Sdělení k poskytnutí soupisu - územní a stavební řízení stavby

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k přístavbě rodinného domu

0.58MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě SMZ

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k úpravě prostoru Klečůvka

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke kontrolní prohlídce stavby

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Finanční prostředky obětem trestných činů

0.61MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke Kocandě

0.38MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

oznámení MPZ na konkrétní osobu

0.45MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Osobní ohodnocení, odměny

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Omezení provozu na komunikaci ul. Gahurova

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

omezení provozu na komunikaci ul. Štefánikova

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dotaz na lávku v Prštném

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Smlouvy o výpůjčce

1.18MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

I. Pozemní komunikace Vítová

0.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o zastupitelstvu Statutárního města Zlín

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nízkoenergetické stavby

0.47MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí protokolu z úředních jednání ve věci stavby RD

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie dokladů o převzetí rozhodnutí

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Smluvní vztahy a závazky s obalovou společností

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

napojení rodinného domu na kanalizační přípojku

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

náklady vynaložené na referendum

0.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

náhrady mzdy a výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce členů zastupitelstva

0.62MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o zaslání seznamu osob

0.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie protokolů z kontrolních prohlídek

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k chemickému postřiku

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace dálniční přivaděč

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k zasílání kopií spisů ve správních řízeních

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o postupu řízení spisové značky MMZL

0.18MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o oznámení protiprávního jednání

0.4MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí kopie materiálů pro jednání ZMZ

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k přehledu prací v MČ Lhotka - Chlum

0.17MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Rozhodnutí o zákazu zastavení v ulici Padělky VII

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zpřístupnění seznamu spolků, občanských sdružení, popř. dalších subjektů, které se ve Zlíně zabývají environmentálními aktivitami nebo přímo ochranou životního prostředí

0.78MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Mateřská škola Prostřední, Mateřská škola Zlín tř. T.Bati 1285

20.41MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

výkaz mateřské školy

0.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

účetní závěrka - MŠ Prostřední

4.42MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o zavedení, nezavedení místních poplatků

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k vodnímu dílu

0.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o poskytnutí kopií materiálů pro jednání ZMZ

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace_k MČ Lhotka-Chlum

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke zřízení přírodního parku - příloha

0.78MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

materiál o bezdomovectví

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie protokolu z kontrolní prohlídky

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k dokumentu

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k pozemkům

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o poskytnutí kopie stavebního povolení...

0.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Žádost o poskytnutí kopie

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k přestupku provozovatele vozidla

3.87MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí kopie spisové dokumentace

0.36MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k povolení stavby

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace cyklistická doprava

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o stavbách povolených na základě uzavření veřejnoprávních smluv

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Signalizační zařízení, dopravní systémy

1.36MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k veřejnému osvětlení

0.32MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kovové prvky fasád na objektu č.p. 5555

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie rozhodnutí ve věci povolení předčasného užívání stavby _Rodinné domy Kudlov, SO 25 komunikace vozidlové_

0.98MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie rozhodnutí stavebního úřadu

0.26MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie rozhodnutí o povolení k vybudování, umístění nové odpadní jímky

0.66MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie pravomocného stavebního povolení

0.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie objednávky a faktury za služby placeného exportu dat od firmy Gordic, s.r.o

0.47MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie materiálů ZMZ 12.jednání

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie materiálů ZMZ 11.jednání

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

kopie daňových dokladů dodavatelům

0.17MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

souhlas pro výstavbu parkoviště

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

kolaudační rozhodnutí venkovního posezení u baru 5194

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k přestupkovému řízení

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Žádost o poskytnutí informace

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí informací k dotacím a darům pro občanské sdružení ...

0.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke stavebnímu povolení

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kácení stromů na Honech

0.67MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k dokumentům

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kontrolní prohlídka stavby domu

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k rekonstrukci Mostní X Březnická

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k veřejnoprávní smlouvě

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k pozemkům

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Již zveřejněné kopie faktur

0.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Již poskytnuté služby Konica Minolta

0.18MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kontrolní prohlídka novostavby

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace sousedící pozemek

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke koordinovanému stanovisku ŽP

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k systému automatické detekce hustoty silničního provozu

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k přestupkovému řízení

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o čerpání dotací pro spolek ...

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k právním předpisům

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí informací ze správních řízení

0.43MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí informace o prodeji sedadel z Velkého kina

0.01MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k výpisu z usnesení

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o stavebních pozemcích a stavební činnosti na pozemcích

0.38MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k povoleným objektům pozemních staveb

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k vodoprávnímu řízení

0.32MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Investiční prostředky

0.72MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ve věci hracích automatů a příjmů z loterie ve Zlíně

0.27MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

informace o podzemních garážích KCZ

0.01MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

informace k domu náměstí Míru 66

0.17MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k _Obchvatu Zálešné_

1.8MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke správním řízení

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k prošetření stavby

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí protokolu stavby Rodinný dům

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k zahájení a vydání rozhodnutí

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke stanoveným pravidlům

0.37MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

II. Pozemní komunikace Vítová

0.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o kácení a výsadbě dřevin

0.37MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví SMZ

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace stavební záměr

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kompenzace v dopravě

0.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o zaslání vyjádření stavebního úřadu...

0.46MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Pronájem pozemků - část 2 - přílohy

0.83MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k účelové komunikaci

0.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k objektům - ul. Slovenská, Příkrá

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k Prštenské příčce

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k vodní ploše JS

0.46MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke značkám na místní komunikaci

0.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Studie pravobřežní komunikace

0.37MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie dokumentů ze spisu

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke kopii písemnosti

0.35MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí informací ze správních řízení

0.39MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o poskytnutí kopií písemností...

0.39MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Formát dat jízdních řádů

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Odpadové hospodářství

0.42MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k pronájmu městských bytů

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

faktury proplacené v letech 2014 a 2015 společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o.

8.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o poskytnutí opisu z Rejstříku trestů

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke společnému řízení

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k nemovitostem - životní prostředí

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke kácení dřevin

0.5MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k místnímu referendu

0.42MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k dopravní stavbě

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o poskytnutí veřejné vyhlášky

0.22MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k rozhodnutím o povolení a umístění stavby

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie koordinovaných závazných stanovisek

0.49MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k základním školám

0.79MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke stavbě-garáž

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke komunikaci

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k pozemku Prštné

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o přestupcích od 1. října 2012 udělených úřadem

0.65MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k vydaným rozhodnutím o uložení pokut

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k povolení změny užívání domu

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o kopii smlouvy o výpůjčce

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace kolaudační rozhodnutí

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Pravopis - třída Tomáše Bati

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o poskytnutí stavebního povolení nebo dalších informací o stavbě..

0.22MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o čerpání poskytnutí dotací společnosti FC FASTAV ZLÍN, a.s.

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ze spisového materiálu správního řízení

3.78MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Čistírny odpadních vod a zasakovací systémy

0.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k podkladovým materiálům vztahujících se k usnesením zastupitelstva...

0.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k vlastnictví pozemku

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o poskytování právních služeb

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dotazy na územní plán

0.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dotace v rámci Operačních programů

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dotace, kanalizace Velíková,..

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

dokumentace stavba pro reklamu

0.61MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

dokumentace pro zahájení řízení MMZL 157773_2013

0.25MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

dokumentace parkovací budky

0.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

dokumentace parkovací budka

0.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

dokumentace oplocení a parkovací budky

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumentace k územnímu řízení v souvislosti s nynější realizací nadstavby budovy na pozemku p.č. st. 3294

0.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

dokumentace k oplocení pozemku 4037_1

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

dokumenatce k oplocenína pozemku pč 4037

0.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o poskytnutí dotací pro spolek...

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k uzavření smluv města a s bankovními institucemi

0.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o zastavení řízení

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k rouškám ve školním zařízení

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k dokumentům

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k dokumentu

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k fotbalovému hřišti

0.25MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k dopravním stavbám

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Cena odborného hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz

0.59MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke komunikaci a pozemku

0.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Přerušení řízení o odstranění stavby

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Vyjádření MU Fryšták

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o veřejněných zakázkách

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k dopravní stavbě

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke stížnosti na postup

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k povolení stavby

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Biologický průzkum a vyhodnocení biologického stavu lokality Kudlov

0.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Žádost o zaslání kopie pravomocného rozhodnutí MMZ

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o závazném stanovisku u pozemků a staveb

0.78MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Hrubý plat vedoucích odborů a oddělení za měsíc září 2016

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k předání dokumentů

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace vodní dílo

0.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke kanalizaci

0.38MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Majetková evidence vodovodů a kanalizací

0.5MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu

0.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k dopravnímu značení

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o přípravě implementace GDPR

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k historickému vozidlu

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o stavebním povolení

0.85MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke komunikaci

0.7MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí žádosti

0.32MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Aerobik sport centrum Zlín

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k přístavbě rodinného domu

0.26MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k veřejným zakázkám

0.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Mediace v činnosti OSPOD

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k přesahu stavby domu na cizí pozemek

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k pozemkům

0.18MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace registrované partnerství

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Investiční projekty v roce 2017

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke kopiím vydaných rozhodnutí

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie závazného stanoviska

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Vyhotovení kopie stavebního povolení a kolaudačního souhlasu

0.27MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke správním rozhodnutím

1.32MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k elektrické energii

0.27MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Měřící zařízení Camea

0.26MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k rozboru vody

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke komunikaci

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o povolení k nakládání s vodami

0.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o výši nájemného pozemku...

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k pozemkům

0.36MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k reklamnímu zařízení

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke stížnosti na rušení nočního klidu

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace kolaudací staveb sousedních nemovitostí

0.37MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie koordinovaného závazného stanoviska k projektové dokumentaci

0.4MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o zaslání Kolektivních smluv ...

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumentace ke stavebnímu řízení

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k realizaci podpory znevýhodněných dětí

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke komunikaci Pod Strání

0.65MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o šířce účelové komunikace k jízdě motorových vozidel ...

0.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k finanční kontrole

0.58MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o zahájení geologických prací

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o ekonomické a právní analýze

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k žádosti o změnu stavby

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí kopií dokumentů

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zaslání kopie rozhodnutí MMZL-SU ...

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí kopie materiálů ZMZ

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Žádost dle 106.99 Sb.Informace_kopie materiálů ZMZ_21.3.2019

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o výpůjčce pozemku

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k novostavbě rodinného domu

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k veřejné zakázce

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o bytových domech ve Zlíně

0.43MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Rozhodnutí o odnětí nebo omezení vlastnického práva

0.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Projednávání přestupků na OSaDŘ

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k veřejné zakázce

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k pořizování záznamů z jednání

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Výzva k upřesnění žádosti

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace lávka v Prštném

0.39MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Rekonstrukce obvodového pláště Nemocnice Atlas

0.34MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k dílčím pochybením

0.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí soupisu k řízení stavby

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kontrolní prohlídka stavby

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o Smouvě o výpůjčce

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke garážím

0.41MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace_organizační řád

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie situačního výkresu k umístění stavby

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie všech podání

0.19MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k Fondu kulturních a sociálních služeb

0.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k honitbám

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k napojení na inženýrské sítě

0.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kontroly spalovacího stacionárního zdroje

0.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke změnám v územním plánu_Malenovice

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o poskytnutí faktur

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Smlouva města Zlína a sportovních klubů policie

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k bytovým projektům

0.18MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k místnímu referendu

0.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k seznamu stavebních projektů

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k přestupkům provozovatele

0.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o poskytnutí dokumentací...

0.53MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí usnesení Rady města Zlína a přípisů společností...

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k odvolání

0.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Přítomnost policejního orgánu u jednání

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k finančním investicím

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke stavbě rodinného domu

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke lhůtám pro vydávání KZS

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Agenda dopravních přestupků za uplynulé 3 kalendářní roky

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o veřejných zakázkách

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o zpracování studie proveditelnosti

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k rozpočtu

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke komunikaci na ul. Stráně

0.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zamítnutí prodeje pozemku

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Poskytnutí informace o pracovnici Statutárních města Zlína

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Územní rozhodnutí vydané v roce 2014 pro území Dřevnice

0.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

kopie spisového materiálu - MMZL-163536/2013

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke stavbám

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k osobním dokladům

0.17MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Oznámení a poděty k šetření případů na ochranu zvířat

0.17MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Stavební úpravy objektu - klimatizace v 1. až 5. NP budovy MMZ

0.26MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k přestupkovému řízení

0.42MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o poskytnutí záznamu o dopravním přestupku

0.43MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k autoškolám

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Kopie titulních stran písemností

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o pozemcích

0.43MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k podání u stavebního úřadu

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Manipulační řad k vodní nádrži Rusava

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Pronájem pozemků - část 1 - odpověď

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace ke komunikaci

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k získání titulu

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k povolení specifikovaných staveb

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace k jednacím řádům ZMZ

0.12MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru