Česky

Česky

English

menu
zavřít

Doprava

Parkovací a navigační systém SMART

V rámci projektu „Parkovací a navigační systém SMART“, spolufinancovaném Evropskou unii v rámci Operačního programu Doprava a Ministerstvem dopravy ČR v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury, budou doplněna parkoviště tzv. závorovým systémem s kamerami, které budou umět načítat registrační značky. V praxi půjde o klasický vjezd na parkoviště osazenými závorami, kdy si řidič odebere parkovací lístek, před odjezdem zaplatí u parkovacího automatu a po zaplacení, bez vkládání parkovacího lístku do výjezdního terminálu, může odjet. Předplatitelé parkování se mohou těšit na RFID čtečky dlouhého dosahu, to znamená, že by mělo stačit mít za předním sklem parkovací kartu a závory se budou automaticky otevírat.

Dále dojde k instalaci navigačních tabulí, které budou řidičům sdělovat počet volných míst na městských parkovištích ve Zlíně. Do budoucna se počítá s rozšířením tohoto navigačního systému i na soukromá parkoviště. Mimo navigačního parkovacího systému budou digitální tabule sloužit i například k předávání aktuálních mimořádných informací o dopravě ve městě. Celkem bude umístěno 20 ks navigačních cedulí, kdy v první fázi budou rozmístěny 4 nové tabule. Následovat bude výměna 8 stávajících tabulí, které nyní zobrazují jen dojezdové časy, a ve třetím kroku bude doplněno dalších 8 tabulí.

V rámci realizace projektu dojde k omezením a hlavně uzavírkám parkovišť a s tím souvisejících prostor na parkovištích Velké kino, Nad Tržnicí (pod OD Prior), Gahurova, Městské divadlo (pod kostelem) a Bartošova (pod městskou radnicí). Od června do září dojde vždy na 14 dní k úplné uzavírce daného parkoviště, kdy toto nebude možno jakkoliv využívat. Mimo těchto 14 dní bude provoz na parkovištích, z důvodu výměny buněk pro obsluhu parkoviště za závorový systém, omezen.

Během realizace se může stát, že bude nutná technologická přestávka z důvodu správného postupu stavebních prací. To však neznamená, že práce nepokračují na jiném místě/jiném parkovišti. Pro spokojenost všech stran bude snaha o ukončení úprav a modernizace, co nejdříve to bude možné.

Děkujeme za pochopení a trpělivost s nastalými komplikacemi v rámci parkování v centru města. Prosíme, abyste si v případě potřeby předem rozmysleli parkování u výše zmíněných parkovišť obzvláště v době úplné uzávěry a předešli tak komplikacím v dopravě i přímo na místě.

Jednotlivé termíny se mohou změnit v závislosti na postupu stavebních a montážních prací. Všechna parkoviště budou po dobu realizace (uzávěry) přístupná pro zásobování jedním pruhem nebo s omezením vjezdu a výjezdu pro návštěvníky. Úplné uzavírky budou platné vždy již od půlnoci daného dne. Po započetí stavebních prací nebude možné z parkoviště vyjet!

Harmonogram uzavírek/omezení parkovišť a s tím souvisejících prostor pro realizaci „Parkovacího a navigačního systému SMART“ - jednotlivé termíny se mohou změnit v závislosti na postupu stavebních a montážních prací: 

  1. Parkoviště Velké kino: 6. 6. – 17. 6. 2022 – uzavírka, v rámci akce Živý Zlín bude provoz parkoviště upraven. Omezený vjezd na parkoviště po dobu demontáže buněk: 3. 6. – 4. 6. – provoz parkoviště bude plně funkční.
  1. Parkoviště Nad Tržnicí (pod OD Prior): 20. 6. – 1. 7. 2022 – uzavírka, v rámci akce Živý Zlín bude provoz parkoviště upraven. Omezený vjezd na parkoviště po dobu demontáže buněk: 17. 6. – 18. 6. – provoz parkoviště bude plně funkční.
  1. Parkoviště Gahurova: 11. 7. – 24. 7. 2022 – uzavírka. Omezený vjezd na parkoviště po dobu demontáže buněk: 8. 7. – 9. 7. – provoz parkoviště bude plně funkční.
  1. Parkoviště Městské divadlo (pod kostelem): 8. 8. – 19. 8. 2022 – uzavírka. Omezený vjezd na parkoviště po dobu demontáže buněk: 5. 8. – 6. 8. – provoz parkoviště bude plně funkční.
  1. Parkoviště Bartošova: 29. 8. – 9. 9. 2022 – úplná uzavírka, vjezd bude provozován pro rezidenty a zásobování střídavě přes ulici Rašínova nebo z ulice Vodní (na Bartošovu ulici). Omezený vjezd na parkoviště po dobu demontáže buněk: 26. 8. – 27. 8. – provoz parkoviště bude plně funkční.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru